Vatajankoski eriyttää verkkopalvelu­liiketoiminnan omaksi yhtiöksi – helmikuussa saat laskusi Vatajankoski Sähköverkolta

Vatajankoski eriyttää verkkopalveluliiketoiminnan omaan yhtiöönsä 1.1.2021. Uuden yhtiön nimi on Vatajankoski Sähköverkko ja siitä tulee Vatajankosken 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Asiakkaiden ei muutoksen vuoksi tarvitse tehdä muuta kuin tarkistaa, että maksaa helmikuussa laskun oikealle tilille.

Sopimukset siirtyvät uuteen yhtiöön automaattisesti

Kaikki sähkönsiirtoon liittyvät sopimukset siirtyvät uuteen yhtiöön automaattisesti ja asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään. 

Laskut maksetaan eri tilille helmikuun alusta alkaen

Saat ensimmäisen Vatajankoski Sähköverkon laskun helmikuussa, jolloin laskutetaan tammikuun sähkönsiirto. Huomioithan, että tässä laskussa on eri tilinumero kuin aiemmin. Jos olet tehnyt Vatajankosken kanssa e-lasku- tai suoramaksusopimuksen, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Sopimuksiin päivittyvät uudet tiedot automaattisesti.

Omistus säilyy paikallisena

Järjestely ei vaikuta yhtiön omistusrakenteeseen, vaan sähköverkko säilyy edelleen paikallisessa omistuksessa ja kuntaomistajien ohjauksessa. Muutoksella ei ole myöskään vaikutusta sähkön siirtohintoihin, joiden yhtiö arvioi kehittyvän lähivuosina maltillisesti.

Muutos perustuu yhtiön tarpeeseen selkeyttää verkkopalvelu- ja verkonrakennusliiketoimintojen välisiä rooleja ja vastuurajoja sekä lisätä liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Lisäksi yhtiö varautuu muutoksella sähkömarkkinalain vaatimukseen, jonka mukaan verkkopalveluliiketoiminta on eriytettävä muusta liiketoiminnasta.


HUOM. Vatajankoski Sähköverkolle julkaistaan omat verkkosivut tammikuun lopulla osoitteessa www.vatajankoskisahkoverkko.fi. Siihen asti löydät kaikki sähköverkkoon liittyvät asiat tuttuun tapaan täältä: vatajankoski.fi/palvelut/sahkoverkko