Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin kehittämällä koko ajan sähköverkkoamme. Auditointi on käytännön työkalu, jonka avulla varmistamme sähköverkkomme laadun, turvallisuuden ja kehitystarpeet.

Kesäkuussa alkanut projekti koostuu kahdesta eri laatua ja turvallisuutta auditoivasta osasta. Ensimmäisessä osiossa arvioidaan rakentamistyömaidemme laatua ja turvallisuutta kenttätarkastuksin.  Työpajapäivässä tarkastelemme tuloksia  yhdessä auditoijien kanssa sekä kehitämme yhteistyössä toimintaa edistävien menetelmien käyttöönottoa verkon rakentamisessa.

– On tärkeää, että nyt toteutettavat verkostoratkaisut tulevat vuosikymmenienkin päästä vastaamaan yhteiskunnan ja lainsäädännön vaatimuksia. Sähkömarkkinalaki asettaa sähkönjakelulle tiukentuvat vaatimukset, joka kasvattaa vuosittaisia investointimääriä entisestään, toteaa rakentamispäällikkö Jarno Joensuu

– Sähköverkkoinvestointien pääpaino tulee jatkossa olemaan pitkälti sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävissä hankkeissa.

Vatajankoski
Kirjoittaja:Vatajankoski Me Vatajankosken sähkössä olemme lähellä sinua. Missä ikinä oletkin.