Energia-ala on vahvassa murroksessa – Vatajankosken Sähkö muuttuu uuden energian yhtiöksi

Vatajankosken Sähköstä tulee Vatajankoski, jonka ydinliiketoimintaa ovat paikalliset energiaverkot, mutta joka hakee voimakasta kasvua uudenlaisista energiaratkaisuista. Uudet kiertotalouden innovaatiot, tekoälyn hyödyntäminen ja asiakkaiden energiaomavaraisuuden lisääminen ovat arkea jo nyt. 

– Olemme aina olleet rohkea energia-alan yhtiö ja tehneet monia asioita Suomessa aivan etunenässä. Nyt olemme miettineet, mihin ala on menossa ja mitä asiakkaat haluavat tulevaisuudessa. Tunnistimme energia-alalta valtavan määrän mahdollisuuksia, kertoo Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi

Vatajankoski – uuden energian yhtiö

Hänen johdollaan yhtiön muutos uuden energian yhtiöksi on jo alkanut: Vatajankosken Sähkö Oy myi sähkönmyyntiliiketoimintansa Lumme Energialle 1.6.2020 alkaen. Osana liiketoiminnan muutos- ja kasvustrategiaa yhtiön nimi lyhenee Vatajankoskeksi. Yhtiö keskittyy tulevaisuudessa sähkönsiirtoon, lämpöenergian tuotantoon ja myyntiin, sekä uusiin kasvualueisiin, kuten älykaukolämpöön, aurinkosähköön ja räätälöityihin energiaratkaisuihin. 

– Yhdessä kanssamme asiakkaat voivat lisätä energiaomavaraisuuttaan, vähentää energian hukkakulutustaan, pienentää hiilijalanjälkeään ja tuottaa yhteisöllisesti omaa energiaansa, Passi sanoo. 

Ekologisuus ja digitalisaatio megatrendejä 

Vatajankosken muutosprosessi on osa energia-alan maailmanlaajuista muutosta, jossa painottuvat ilmastonmuutoksen torjuminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, vastuullisuus ja digitalisaatio. Suomessakin valtio tukee fossiilisten polttoaineiden energiakäyttöä vähentäviä ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä hankkeita. 

Vatajankosken käyttöönottama käsite uuden energian yhtiö tarkoittaa, että Vatajankosken tavoite on säästää sekä asiakkaidensa että itse käyttämäänsä energiaa. Tuottamansa energian yhtiö tuottaa mahdollisimman puhtaasti ja päästöttömästi. Yhtiö edistää kiertotaloutta kierrättämällä sekä energiaa että materiaaleja. Kestäviä energiaratkaisuja kehitetään ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden sekä muiden yritysten kanssa. Vatajankoski tarjoaa myös rahoitusta ja mahdollisuutta testata energiaverkoissaan uusia, potentiaalisiksi arvioituja innovaatioita.  

Uusi energiantuotanto korvaa polttamista 

Ensimmäiset esimerkit uudenlaisista avauksista ovat jo pitkällä. Vatajankoski rakentaa parhaillaan ekologista hukkalämpövoimalaa, joka tulee korvaamaan merkittävän määrän polttamalla tuotettua kaukolämpöä ottamalla talteen Knauf Oy:n tehtaassa syntyvää lämmintä vesihöyryä. Voimalan rakennustyöt ovat jo täydessä vauhdissa Kankaanpäässä, ja koekäyttö alkaa tammikuussa. 

Toinen jatkuvasti kasvava liiketoiminta-alue on älykaukolämpö. Tekoälyn, sensoreiden ja älykkään ohjauksen avulla voidaan tasata kaukolämmön huipputehoja ja optimoida kiinteistön lämmöntarvetta. Näin esimerkiksi taloyhtiö voi säästää 10–30 % kaukolämpölaskusta. 

– Ketterät ja erikoistuvat toimijat pärjäävät aina riippumatta siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Koska paljon on itsestä kiinni, tarvitaan rohkeutta uudistua. On turhaa tehdä samaa kuin kaikki muut. Vatajankoski uskaltaa kulkea omia polkujaan ja kehittää uutta, linjaa Pekka Passi.