Asumisesta tulee entistäkin mukavampaa

Taloyhtiön huoneistojen asumismukavuutta voi parantaa Vatajankosken Energiakumppanuudella, joka takaa koteihin turvalliset ja hyvät olosuhteet. Kun palvelu otetaan käyttöön, rakennuksen olosuhteita aletaan mitata, ja data osoittaa muun muassa mahdolliset erot asuntojen välillä.

Usein asukas huomaa, jos kodin lämpötila vaihtelee. Asunnon lämpö koetaan mukavaksi, kun se säilyy vakaasti samana – varsinaisten lämpöasteiden merkitys voi jopa olla pienempi.

Taloyhtiö päättää itse halutun lämpötilan

Tavoitteena ei ole laskea asuinlämpötilaa mahdollisimman alas, vaan taloyhtiö itse päättää, miten lämpimiä huoneistojen halutaan olevan. Useimmiten tavoitteena on 21,5–22 astetta. Lisäksi jokaisella asukkaalla on edelleen mahdollisuus säätää patteritermostaattejaan, jos hieman viileämpi tai lämpimämpi koti on hänen mielestään mukavampi.

Järjestelmä auttoi laajan vesivahingon estämisessä

Palvelun avulla voimme mitata ja seurata asuntojen lämpötilaa ja ilmankosteutta. Mitä tasaisempana ja optimaalisempana molemmat pysyvät, sitä terveempänä sekä ihminen että talo säilyvät. Pysyvä kosteus huoneistoissa kertoo puutteellisesta ilmanvaihdosta, ja ajan saatossa rakennus alkaa voida huonosti.

Palvelun ansiosta taloyhtiöt ovat hyvässä valvonnassa, mutta emme seuraa asukkaita yksilötasolla emmekä saa tietoa siitä, kuka missäkin asunnossa asuu. Järjestelmämme seuraa ainoastaan lämpöä ja kosteutta. Näihinkin tietoihin pääsevät käsiksi vain harvat, sovitut henkilöt – ulkopuoliset eivät lainkaan.

Tekoäly vahtii tilannetta ja hälyttää, jos taloyhtiön kanssa sovitut raja-arvot alittuvat tai ylittyvät. Tästä voi olla suurta hyötyä: Järjestelmän antaman hälytyksen avulla autoimme pysäyttämään asiakaskiinteistössämme tapahtuneen vesivahingon jo alkuvaiheessa.

Olemme taloyhtiön apuna energia-asioissa

Palveluun on helppo siirtyä mihin aikaan vuodesta tahansa, sillä lämmitystä ei katkaista palvelun käyttöönoton vuoksi. Sopimus on taloyhtiölle riskitön, koska minkäänlaisia alkuinvestointeja ei tarvitse tehdä. Palvelun käytöstä veloitetaan palvelumaksu kuukausittain.

Ennen sopimuksen tekemistä laskemme palvelumaksun suuruuden ja laadimme arvion siitä, miten paljon taloyhtiö säästää Energiakumppanuus-palvelun avulla. Yleensä taloyhtiö säästää reilusti enemmän kuin se maksaa palvelumaksuna.

Kun asiakkuus jatkuu, voimme toimia asiakkaamme energiakonsulttina. Taloyhtiö voi pyytää analyysia kertyneestä datasta ja suosituksia siitä, mitä datan perusteella kannattaisi tehdä. Kun tietoa on kertynyt esimerkiksi parin vuoden ajalta, asiantuntijoidemme on helppo huomata, millaiset ratkaisut hyödyttäisivät taloyhtiötä.

Lue lisää:

Lue lisää Energiakumppanuudesta