Taiteilija ja Kauko Juhantalon puoliso Liisa Juhantalo muotokuvan äärellä

Kauko Juhantalon muoto­kuvan paljastus

Yhtiömme pitkäaikaisen puheenjohtajan, vuoden 2020 keväällä menehtyneen Kauko Juhantalon muotokuvan paljastustilaisuus pidettiin perjantaina 29.toukokuuta Kankaanpään kaupungintalolla. Muotokuvan maalasi yhtiön toimeksiannosta Kankaanpään taidekoulun kasvatti Petri Ala-Maunus. Tilaisuudessa oli paikalla Vatajankosken ja sen omistajakuntien avainhenkilöitä sekä Kauko Juhantalon omaisia.

Tilaisuudessa Kaukoa ja hänen työtään Vatajankosken hallituksen puheenjohtajana muistelivat hallituksemme nykyinen puheenjohtaja Tapio Hietaoja ja toimitusjohtajamme Pekka Passi. Kaukon pitkää uraa Kankaanpään kaupungin hyväksi kertasi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Uusitalo. Hän korosti, että Kaukon työ koko seutukunnan eteen on ollut todella merkittävä. Hänen useat luottamustoimensa niin kaupungilla kuin monessa yrityksessä ovat olleet voimakkaasti myötävaikuttamassa uusien työpaikkojen syntymiseen ja edistyksellisten hankkeiden toteutumiseen Kankaanpäässä ja koko Pohjois-Satakunnassa.

Vatajankosken hallituksen puheenjohtajana Kauko Juhantalo toimi vuosina 2005–2020, yhteensä neljän eri toimitusjohtajan aikana. Kaukon perintö näkyy Vatajankoskella edelleen vahvana. Energian hukkakulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen liittyvissä kehityshankkeissa Kauko oli innokkaasti mukana. Kankaanpääläisille päästötöntä kaukolämpöä tuottava hukkalämpölaitos oli viimeisimpiä hankkeita, jonka toteutuksesta Kauko oli päättämässä hallituksen puheenjohtajana. Hänellä oli myös suuri rooli laitosinvestoinnin suunnittelun ja toteutuksen rahoituksen järjestämisessä.