Kankaan­päässä lämmitetään pian koteja tehtaan hukka­lämmöllä

Uuden energian yhtiö Vatajankoski ja rakentamisen ratkaisuja toimittava Knauf Oy aloittavat yhteistyön, jonka tuloksena syntyy kaukolämpöä uudella tavalla. Viiden miljoonan euron investointihanke ja kahden vahvan toimijan kumppanuus tukevat seudun työllisyyttä ja elinvoimaa.

”Nyt alkava hanke on todella älykästä kaukolämmön tuotantoa. Kaikki energiayhtiöt pyrkivät pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista, mutta seuraava askel on se, että kaikenlainen polttaminen minimoidaan tai siitä luovutaan jopa kokonaan”, kertoo Vatajankosken tuotantopäällikkö Lauri Hölttä.

Kun Knaufin Kankaanpään tehtaassa valmistetaan kipsilevyjä, syntyy lämmintä vesihöyryä. Jatkossa lämpö otetaan talteen ja syötetään kaukolämpöverkkoon. Tällä tavalla voidaan tuottaa kolmasosa Vatajankosken myymästä kaukolämmöstä. Uudella tuotantotavalla pystytään merkittävästi korvaamaan kaikkea polttamista, muun muassa turpeen polttoa, ja vähentämään energiantuotannon ilmastohaittoja.

Sen lisäksi, että höyryä hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa, höyrystä saadaan vuodessa tiivistettyä yli 30 000 kuutiota vettä. Sitä voidaan käyttää kipsilevytehtaassa prosessivetenä. Kun vettä kierrätetään, puhtaan veden kulutus laskee.

Yhteistyö vahvistaa seutua

Tuore investointi vahvistaa kummankin yhtiön toimintaa Kankaanpäässä tulevaisuutta ajatellen ja varmistaa, että kaukolämpö säilyy jatkossakin alueen edullisimpana lämmitysratkaisuna. Vatajankosken tavoitteena on panostaa jatkuvaan kehitykseen ja tukea paikallista elinvoimaa. Yhtiö toimii esimerkkinä siitä, miten hyviä tuloksia saadaan aikaan, kun seudulla olemassa olevat resurssit käytetään järkevästi.

”Me Vatajankoskella olemme erittäin sitoutuneita teollisen toimintaympäristön kehittämiseen Pohjois-Satakunnassa. Haluamme olla mukana kaikissa teollisuusenergiaan liittyvissä hankkeissa tukemassa paikallista teollista toimintaa ja työllisyyttä”, sanoo Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi.

”Yhteistyömme Knaufin kanssa on sujunut esimerkillisesti. Knauf on meille vakaa ja luotettava kumppani”, Passi toteaa.

Huomattava pudotus päästöihin

”Yhteistyöhanke on sekä kiertotalouden että kilpailukyvyn kannalta merkittävä. Hanke pienentää oleellisesti tehtaan vedenkulutusta ja vähentää alueellisen energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Kun tuotteidemme hiilijalanjälki pienenee, pystymme tulevaisuudessa entistäkin paremmin tukemaan asiakkaitamme omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa”, kertoo Knauf Oy:n tehtaanjohtaja Olli Santahuhta.

Talteenottolaitteisto sijoitetaan Knaufin tehtaan yhteyteen Pansian teollisuusalueelle. Lisäksi uutta kaukolämpöverkkoa rakennetaan noin kolme kilometriä. Rakennusprojekti on juuri alkamassa, ja teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämpönä alkaa vuoden kuluttua.

Investoinnin arvo on 5 miljoonaa euroa, ja sen toteuttaa pääosin Vatajankoski. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle energiatukea 25 % kokonaisinvestoinnista.

”Missään muualla Suomessa ei tietääksemme ole näin laajasti otettu talteen teollisuudessa syntyvää hukkalämpöä. Prosentuaalisesti vaikutus kaukolämmön tuotantoomme on niin suuri, että vastaavaa muutosta ei ole aiemmin toteutettu”, Lauri Hölttä sanoo.

Kipsilevytehtaassa lämmön talteenotossa hyödynnetään märkäpesuria, johon on liitetty kaksi teollisuuslämpöpumppua. Tehtaan yhteyteen rakennetaan kaksi 1500-kuutioista kaukolämpöakkua, joilla tasataan lämmön talteenoton ja kulutuksen vaihteluita. Teknologia itsessään ei ole uutta, vaan tapa, jolla sitä käytetään.

”Märkäpesuriteknologiaa ei ole aiemmin sovellettu tällä tavalla, tuottamaan kaukolämpöä lämpöpumpuilla ilman muuta lisälämmönlähdettä, itsenäisenä tuotantolaitoksena. Olemme luoneet teknologialle uuden käyttösovellutuksen”, Hölttä selittää.

Vuoden kuluttua valmista

Suurinvestointi pienentää Kankaanpään seudun energiantuotannon hiilijalanjälkeä entisestään. Vatajankoski on jo aiemmin saanut pudotettua kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt neljässä vuodessa noin puoleen. Vuonna 2015 päästöt olivat noin 35 000 tonnia; viime vuonna enää alle 20 000 tonnia. Hukkalämmön talteenottolaitteistolla päästöjä saadaan laskettua alle 10 000 tonniin vuonna 2021.

Lue blogistamme miten idea yhteistyöstä Knauf Oy:n kanssa sai alkunsa.