Vatajan voima­laitoksen suunnitelmia

Vatajankoski suunnittelee Vatajankosken vesivoimalaitoksen käytöstä poistoa ja kosken ennallistamista. Yhtiö on teettänyt asiasta esiselvityksen, jonka perusteella yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa hankkeen selvittelyä. Haluamme esitellä esisuunnitelman tuloksia sekä kuulla maanomistajien näkemyksiä eri etenemisvaihtoehdoista yhteisessä keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään

maanantaina 27.9. klo 16:00 alkaen Honkahovissa (Pohjanmaantie 99).

Lähtökohdat keskustelulle ovat seuraavat:

  • Kosken ennallistaminen lähtee siitä, että nykyinen siltarakenne jää paikalleen ja liikenne patorakenteen päällä kulkevaa tietä pitkin voi jatkua (tästä syystä tilaisuuteen pyritään saamaan paikalle myös ELY-keskuksen liikennepuolen asiantuntija).
  • Veden korkeus padon yläpuolella pyritään pitämään suunnilleen nykytasolla. Patoluukkujen poistaminen ilman muita toimenpiteitä laskisi vedenkorkeutta nykyisen padon yläpuolella arviolta noin 1,5 kilometrin matkalla. Vedenpinta on kuitenkin mahdollista pitää suunnilleen nykytasollaan rakentamalla kivinen pohjapato nykyisen padon viereen.
  • Syyt voimalaitoksen käytöstä poistolle ovat taloudelliset ja ekologiset. Voimalaitoksen toiminnan jatkaminen vaatisi pikaisesti merkittäviä investointeja, jotka eivät kuitenkaan olisi taloudellisesti kannattavia. Toisaalta kosken ennallistaminen mahdollistaisi alueen geneettisesti ainutlaatuisen taimenkannan sekä erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun vapaamman liikkumisen.

Paikalle ovat tervetulleita myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet.

Valokuvat: Janne Yli-Moijala