SOPIMUSEHDOT

Sovellamme kaikkiin sähkösopimuksiin Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Sähkön myyntiehdot

Sähkön toimitusehdot

Sähkönmyynnin peruuttamislomake


SOPIMUSERIMIELISYYDET

Mikäli sähkönmyynti-, sähköliittymä-, verkkopalvelu- tai kaukolämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.