Myymämme sähkön tuottamiseen käytettiin vuonna 2017

  • 22,44 % uusiutuvia energialähteitä
  • 38,37 % ydinvoimaa
  • 39,19 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta

Tuulisähkönä myyty sähkö on 100%:sesti tuotettu omilla tuulivoima osuuksilla.

Myydyn sähkön tuotannossa syntyneet päästöt

  • Hiilidioksidin ominaispäästöt 247 g/kWh
    • Ominaispäästöt on laskettu myyjän kaiken myymän sähkön tuottamisessa syntyneiden ominaispäästöjen keskiarvona. Laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen yhteydessä julkaistavia polttoainekohtaisia päästö- ja hapettumiskertoimia. Polttoaineluokitukseen voit tutustua tästä.
  • Käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,01 mg/kWh