Lämpöä voidaan varastoida hiekkaan

Iso askel kohti hiilineutraalia kauko­lämpöä

Vatajankoski ja Polar Night Energy rakentavat lämpövaraston, jossa sähköenergiaa varastoidaan lämpönä hiekkaan. Varasto, jonka lämmitysteho on 100 kW ja varastoimiskyky 8 MWh, tulee tarjoamaan lämpöä Kankaanpään kaukolämpöverkkoon.

Uuden energian yhtiö Vatajankoski ja uusiutuvan energian lämpövarastoja toteuttava Polar Night Energy ovat tehneet sopimuksen Polar Night Energyn patentoituun teknologiaan pohjautuvan lämpövaraston rakentamisesta ja operoinnista. Lämpövarasto sijoitetaan Vatajankosken voimalaitosalueelle, jossa se tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Kyseessä on maailman ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, jossa sähköä varastoidaan hiekkaan lämpönä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi.

Tällä hetkellä iso osa maailman lämpöenergiasta tuotetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita ja puuta. Lämmityksen sähköistäminen on ilmasto- ja energiastrategian pohjaksi laadittujen vähähiilitiekarttojen mukaan yksi avaintekijöistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lämpövarastojen avulla on mahdollista yhdistää lämmitys- ja sähkösektorit.

– Polar Night Energyn tavoite on tarjota ihmisille lämpöä tehokkaasti ja pienimmällä mahdollisella hiilijalanjäljellä. Lämpövarastot ovat iso askel kohti hiilineutraalia kaukolämmitystä. Kehittämiämme hiekkaan perustuvia lämpövarastoja voidaan käyttää missä tahansa sähköverkkojen alueella. Hiekka on materiaalina kestävää ja edullista, ja siihen saadaan varastoitua paljon lämpöä pieneen tilavuuteen noin 500–600 asteen lämpötilassa, sanoo Polar Night Energyn tekninen johtaja Markku Ylönen.

Vatajankoskella iloitaan mahdollisuudesta olla mukana toteuttamassa ensimmäistä laatuaan olevaa korkean lämpötilan lämpövarastoa yhdessä teknologian kehittäneen Polar Night Energyn kanssa.

Vatajankoski käyttää varastoitua lämpöä omistamiensa suurteholaskentakapasiteetin vuokraamiseen tarkoitettujen dataservereiden tuottaman hukkalämmön lämpötilan nostamiseen. Servereistä saadun 60-asteisen hukkalämmön lämpötilaa täytyy nostaa vuodenajasta riippuen 75–100 asteeseen ennen sen syöttämistä kaukolämpöverkkoon.

– Kehitämme energiantuotantoamme aktiivisesti kohti kestävää ja aidosti päästötöntä tulevaisuutta. Polar Night Energyn ratkaisu sopii meille täydellisesti. Neuvottelumme ovat edenneet sujuvasti ja odotamme innolla, että pääsemme testaamaan uutta teknologiaa kaupallisessa ympäristössä. Ratkaisun avulla saamme pienennettyä polttamalla tuotetun kaukolämmön osuutta entisestään, mikä takaa asiakkaillemme entistäkin päästöttömämmän ja kestävämmän lämmön saannin, sanoo Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi.

Rakennustyöt alkavat välittömästi

Varsinainen lämpövarasto on noin neljä metriä leveä ja seitsemän metriä korkea terässäiliö, jonka sisään asennetaan Polar Night Energyn patentoitu automaattinen lämmmönsiirtojärjestelmä.

Vatajankoski valmistelee lämpövaraston sijoituspaikan valmiiksi kesän aikana. Terässäiliö lämmönsiirtoputkistoineen kuljetetaan paikalleen alkusyksystä 2021, jonka jälkeen se täytetään hiekalla ja lämpövarasto yhdistetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin.

Suunnitelman mukaan lämpövarasto alkaa tuottaa kaukolämpöä Vatajankosken asiakkaille jo tämän vuoden lopulla. Täysimääräisesti varastoa aletaan hyödyntää vuoden 2022 aikana.

Lue myös

Hiekka-akut säästävät euroja ja vähentävät päästöjä – Suomeen tulee yhteydenottoja ympäri maailmaa