Henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vatajankosken Sähkö Oy
Y-tunnus: 0398580-2
Osoite: Vuohiniityntie 2, 38700 Kankaanpää
Puhelin: 02 578 257
www.vatajankoski.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakastietojärjestelmän osalta:
Juha Marttila puh. 044 5782 250

3. Rekisterin nimi

Vatajankosken Sähkön asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Vatajankosken Sähkön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoitteet ja muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
Asiakasryhmittely-, ja asiakastyyppitiedot, kuten asumismuoto, asiakasryhmä
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus ja perintätiedot, sekä internet-sivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vatajankosken Sähkö voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Vatajankosken Sähkön alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Vatajankosken Sähkö voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Vatajankosken Sähkö voi luovuttaa henkilötietoja alihankkijalleen asiakastutkimuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Vatajankosken Sähkö huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Vatajankosken Sähkö Oy / Marttila
PL 12
38710 Kankaanpää

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Vatajankosken Sähkön toimipaikoilla