Kankaanpään Myllymäessä on saatu päätökseen mittava maakaapelointiurakka. Keskustan etelänpuoleisen asuinalueen 800 kotitaloutta voivat nyt huoletta nauttia turvatusta sähkönjakelusta, jota eivät tuiskut ja myräkät koettele. Sähköjen vieminen maan alle on paitsi häiriötön ratkaisu, myös kestävä investointi. Käyttöikää maakaapelille luvataan peräti 40 vuotta.

Myllymäkeen asennettiin 3,3 kilometriä 20 kilovoltin keskijännitekaapelia ja rakennettiin seitsemän uutta puistomuuntamoa pylväsmuuntamoiden tilalle.

– Sähkölinjalle kaatuvasta puusta tai salamaniskusta automaattisesti laukeavat maastokatkaisimet ovat tuoneet helpotusta maaseudulle. Niiden ansiosta keskeytykset sähkönjakelussa rajoittuvat pienemmälle alueelle kerrallaan, työnjohtaja Tomi Heikkilä Vatajankosken Sähköltä kertoo.

Vatajankosken Sähkön vaikutusalueesta 51 prosenttia on jo säävarman verkon piirissä,

Sähköpylväiden joukkokato

Maakaapelointia on tehty Pohjois-Satakunnassa myös Honkakoskella, Pomarkussa, Niinisalossa, Kankaanpäässä (Opistontie ja Mettälänkangas), Laviassa, Kiikoisissa, Honkajoella ja Karviassa (Tuulenkylä, Alkkia ja Karviankylä).

Rahoille vastinetta

Verkko uudistetaan säävarmaksi asiakkaalta sähkölaskun yhteydessä perittävän siirtomaksun turvin. Siirtomaksuilla katetaan paitsi sähkön toimittaminen tuottajalta käyttäjälle myös verkon rakentaminen ja kunnossapito sekä vikapäivystyspalvelu.

 

Esimerkki kahden pientalon vuosittaisesta energiankulutuksesta ja siirtomaksujen osuudesta sähkön kokonaishinnassa. Kerrostalohuoneistossa A ei ole sähkökiuasta ja pääsulakkeen koko on 1×25 A. Pientalossa B on huonekohtainen sähkölämmitys ja pääsulakkeen koko on 3×25 A.

 

 

Vatajankoski
Kirjoittaja:Vatajankoski Me Vatajankosken sähkössä olemme lähellä sinua. Missä ikinä oletkin.