Vatajankosken ja Jyllinkosken vesivoimaloiden purkaminen sai vesiluvat