NordFuel – maailman­luokan ympäristö­teko

Haapavedelle suunnitellaan ilmaston lämpenemistä hillitsevää biojalostamoa. Sen on tarkoitus tuottaa bensiinin sekaan lisättävää etanolia sekä biokaasua suomalaisesta metsästä. Jalostamon viereisellä tontilla seissyt voimalaitos muutettaisiin samassa yhteydessä käymään turpeen sijasta metsätähteellä ja biovoimalan sivutuotteilla, ja se tuottaisi jalostamon tarvitseman energian. Vatajankoski on hankkeessa mukana Suomen Voiman kautta.

NordFuel-jalostamon suunniteltu huipputuote on toisen sukupolven bioetanoli, joka on valmistettu suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpurusta, metsänharvennuspuista, sahahakkeesta, metsätähteestä. Sivutuotteina saataisiin biokaasua, biolannoitteita ja ligniiniä.

’Toisen sukupolven’ (2G) bioetanoli tarkoittaa sitä, että raaka-aine ei ole ravintoketjun osa, kuten ensimmäisen sukupolven etanolin valmistuksessa, jossa raaka-aineina käytetään esimerkiksi maissia tai muuta elintarvikkeeksi kelpaavaa tärkkelystä tai sokeria.

– NordFuel olisi valmistuessaan maailman mittaluokan bioetanolin jalostamo ja Pohjoismaiden suurin biokaasulaitos. Sitä kohtaan on osoitettu kiinnostusta, sillä vuonna 2021 astuu voimaan EU:n uusi uusiutuvan energian direktiivi RED2, joka määrittelee aggressiiviset tavoitteet liikennepolttoaineiden bio-osuudelle. NordFuel voisi tuottaa uusiutuvia polttoaineita vuonna 2022, toteaa projektinjohtaja Timo Strengell.

EUn tavoite on saada kaikesta energiankulutuksesta 30 % uusiutuvista energianlähteistä. Liikenteessä käytettävästä energiasta 14 % tulisi olla uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Samalla tähdätään siihen, että kasvihuonekaasujen vähenemä olisi vähintään 40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Etanolitehdas on hiilinielu

Jalostamon lähtökohtana on Haapaveden vuonna 1989 rakennettu, turpeella käyvä voimalaitos, joka on ollut tehoreservissä useamman vuoden. Olkiluodon ydinvoimalayksikön valmistuessa tehoreservin tarve pienenee ja elinkaarensa puolivälissä oleva laitos halutaan vähäpäästöiseen hyötykäyttöön.

Turve korvataan metsätähteillä ja jalostamon ligniinillä, ja samalla voimalaitos alkaa tuottaa sähkön lisäksi höyryä (Combined Heat and Power, CHP). Voimalaitoksen tuotannosta riittäisi sähköä myös markkinoille, sillä sen tuotanto olisi n. 300–500 GWh/vuosi.

Toteutuessaan voimalaitoksen yhteyteen rakennettava NordFuel tuottaisi vuosittain bioetanolia 65 000 t (83 000 m3) ja biokaasua 250 GWh (nesteytettynä 40 000 m3). Molemmat päätuotteet ovat vientikelpoisia liikennepolttoaineita, biokaasua on mahdollista käyttää myös teollisuudessa. Investoinnin arvo on 150–200 miljoonaa euroa. Paikallisesti kokonaisuus toisi 350 työpaikkaa.

– Etanoliprosessi on hiilinegatiivinen eli etanolitehdas olisi hiilinielu. Laitoksien tuottama hiilidioksidi on tarkoitus ottaa talteen ja sehän on käypää kauppatavaraa, Strengell toteaa.

Koeajojen kesä

Jalostamon ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina 2016-2017. Ympäristölupaa haettiin vuonna 2018 ja se odotetaan saatavan tänä kesänä. Seuraavaksi haetaan rakennuslupia.

– Vuonna 2016 tehtiin myös kannattavuusarvioinnit, jolloin vaihtoehtoina olivat bioöljy, bioetanoli ja kaasu. Bioetanoliin päädyttiin, koska sillä on selkeät markkinat sekä teknologiat, jotka voidaan ottaa käyttöön teollisessa mittakaavassa.

Etanolin tuotannon teknologian toimittajaksi valittiin ruotsalainen Sekab ja jätevedenpuhdistukseen suomalainen Soil Food. Biokaasun prosessien teknologiatoimittaja valitaan vuonna 2019.

– Tulevana kesänä Sekabin demolaitoksella Örnsköldsvikissä tehdään koeajoja etanolin, biokaasun ja jätevedenpuhdistuksen valmistuksen osalta. Prosessi-integraatiota eli eri osien yhteensovittamista suunnitellaan myös jo ja vuoden lopussa pyritään aloittamaan itse laitossuunnittelu, Strengell toteaa.

– Suunnittelu pitäisi saada valmiiksi siten, että vuonna 2020 olisi mahdollista tehdä lopullinen päätös rakentamisesta. Rakentaminen aloitettaisiin välittömästi, jolloin jalostamo voimalaitoksineen olisi kaupallisessa käytössä vuoden 2022 aikana.

Päätöksen NordFuel-jalostamon rakentamisesta tekevät Kanteleen Voiman osakkaat. Kanteleen Voima on vuonna 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka muodostavat 26 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista energiayhtiötä, joiden joukossa on Suomen Voiman kautta myös Vatajankoski.

Haapaveden voimalaitos