Maailma muuttuu tällä hetkellä kovaa vauhtia. Viime vuonna tunnistimme neljä keskeistä muutosvoimaa, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi energia-alaan ja Pohjois-Satakunnan kehittymiseen.

Ensimmäinen näistä on muuttoliike ja väestön ikääntyminen. Vatajankosken Sähkön näkökulmasta tämä on iso haaste, koska verkkoalueemme sisällä ei ole tällä hetkellä luontaista kasvua. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että tuotteidemme ja palveluidemme tarjonta tulee ylittää verkkoalueemme rajat. Olemme aktiivisesti kehittäneet ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa myös verkkoalueemme ulkopuolella. Näistä ratkaisuista hyvinä esimerkkeinä ovat Sopiva-aurinkosähköpaketit ja Älykaukolämpö. Jatkossakin ratkaisujen kehittämisessä tulee huomioida vähintään Suomen laajuiset markkinat.

Toinen keskeinen muutosvoima on ilmastonmuutos. Kiertotalous ja uusiutuva energia nousevat yhä keskeisempään asemaan kestäviä energiaratkaisuja luotaessa. Suuret ja nopeat vaihtelut sääolosuhteissa ovat kiinnittäneet yhä enemmän ihmisten huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kirkkokallion teollisuusalue Honkajoella on hieno esimerkki kiertotalouden tulevaisuudesta. Vatajankosken
Sähkölle tämä alueella tehtävä yhteistyö antaa mahdollisuuden oppia ja olla yhteistyössä kehittämässä kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja.

Kolmas toimintaan vaikuttava muutosvoima on hajautettu tuotanto ja omavaraisuus. Tekniikka kehittyy kiihtyvällä vauhdilla ja uusia omaan energian tuotantoon ja omavaraisuuteen liittyviä ratkaisuja on yhä enemmän saatavilla. Hyvänä esimerkkinä tästä on aurinkosähköjärjestelmien voimakas hintojen lasku viime vuosina. Tämä tulee muuttamaan energiayhtiöiden perinteistä myyjä- ja asiakassuhdetta. Tulemme olemaan asiakkaillemme tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyökumppaneita ja asiakkaillamme on suuri rooli ratkaisujemme kehittämisessä.

Neljäs muutosvoima on digitalisaatio ja sen tuomat mahdollisuudet. Digitalisaatio laajentaa mahdollisuuksia toimia verkkoalueen ulkopuolella. Digitalisaation myötä Älykaukolämmön kaltaiset ratkaisut helpottavat ihmisten elämää. Digitalisaatio automatisoi myös sähköverkonhallinnan, mikä näkyy verkostovikojen nopeampana paikallistamisena ja parempana palvelun laatuna asiakkaille.

Vatajankosken Sähkö syntyi miltei sata vuotta sitten rohkeiden ja pioneerihenkisten ihmisten aikaansaannoksena. Vaikka olosuhteet ja toimintaympäristö muuttuvat, niin sama asenne ja ennakkoluulottomuus elää edelleen vahvana tulevaisuuteen katsovassa Vatajankosken Sähkössä. Haluamme jatkossakin olla keskeinen toimija alueemme elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitäjänä.

 

Petri Paajanen
Toimitusjohtaja
Vatajankosken Sähkö

Vatajankoski
Kirjoittaja:Vatajankoski Me Vatajankosken sähkössä olemme lähellä sinua. Missä ikinä oletkin.