Varaudu sähkökatkoon – tilaa maksuton tekstiviestipalvelu

Sähkökatkon aikana saat tekstiviestin, jossa kerrotaan mahdollinen katkon syy ja arvioitu kesto. Kun katko on ohi saat tiedon sen päättymisestä. Palvelu on asiakkaillemme maksuton. Voit aktivoida palvelun itse tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme 02 5782 5303. Asiakasnumeron ja käyttöpaikkatunnuksen löydät sähkölaskustasi.

Näin aktivoit palvelun tekstiviestitse

1. Kirjoita tekstiviesti: REK ASIAKASNUMERO KÄYTTÖPAIKKATUNNUS. Alla esimerkki, jossa asiakasnumero on 10005 ja  käyttöpaikkatunnus on 2345.

REK 10005  2345

2. Lähetä viesti numeroon 16126
3. Saat vastausvahvistuksen palvelun käyttöönotosta

 


Jos sinulla on useampi käyttöpaikka ja haluat palvelun kaikkiin yhdellä tilauksella toimi näin:

1. Kirjoita tekstiviesti: REK ASIAKASNUMERO. Alla esimerkki, jossa asiakasnumero on 10005

REK 10005 

2. Lähetä viesti numeroon 16126.
3. Saat vastausvahvistuksen palvelun käyttöönotosta

 


Jakeluverkkoamme  valvotaan ympäri vuorokauden

Sähkökatkoista saat tietoa reaaliaikaisesti häiriökartan avulla

Vikanumeromme palvelee 24/7
02 578 1111

Mikäli tiedät sähkökatkon aiheuttajan tai vikapaikan, kerrothan  sen vikapäivystäjälle!

 

Varaudu sähkökatkoon

 • Tilaa tekstiviestipalvelu, joka kertoo arvioidun häiriön keston, mahdollisen häiriön syyn ja tiedon katkon päättymisestä.
 • Kiinnitä sähköyhtiön vikapalvelunumero 02 578 1111 lähelle puhelinta tai tallenna se matkapuhelimen muistiin.
 • Jos sähkökatkos voi aiheuttaa tietojärjestelmillesi vahinkoa, hanki akulla toimiva UPS-laite ja opettele tallentamaan työsi riittävän usein.
 • Irrota herkät sähkölaitteet verkosta mahdollisuuksien mukaan ennen myrskyä.
 • Maatilojen kannattaa hankkia polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.
 • Poista lahonneet pihapuut tontilta ajoissa, käytä apunasi ammattitaitoista metsuria. Annamme tarvittaessa Vatajankosken Sähkön ilmajohtojen varoalueilla maksutonta puunkaatoapua yksittäisille puille, jos kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja. Puunkaatoapupalvelussa ohjaamme puiden kaatosuuntaa tarvittavalla kalustolla, esimerkiksi tunkein tai taljoin, mutta varsinainen kaatosahaus ei sisälly palveluumme.
 • Pidä matkapuhelimien akut täyteen ladattuina
 • Joka kodista pitäisi löytyä myrskyn aiheuttaman sähkökatkon varalle ainakin: taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja,- paristokäyttöinen radio, paristoja sekä radiota että taskulamppua varten, varasulakkeita, polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni

 


Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

 • 12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 24 – 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 120 – 192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv. ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1500 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Sähkömarkkinalaki 1.9.2013 alkaen

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksessa tapahtuvasta keskeytyksestä voi saada korvausta siten kuin sähkömarkkinalaissa ja siihen perustuvissa yleisissä ehdoissa tarkemmin määrätään.

Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein nopeita jännitevaihteluita. Sähkölaitteiden tulee kestää nämä vaihtelut samoin kuin ne kestävät laitteen irrottamisen ja kytkemisen sähköverkkoon. Tämän vuoksi laitevauriot katkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nollajohdin katkeaa esimerkiksi puun kaaduttua pienjännitelinjalle. Tällöin kunnossakin olevat herkät sähkölaitteet voivat vaurioitua sähkön laadun heikennyttyä oleellisesti.

Sähkön toimituksessa tapahtuneesta virheestä voi saada virhettä vastaavan hinnanalennuksen tai korvauksen virheen johdosta kärsitystä vahingosta.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

DSC_0039

Paikallinen ja lähellä oleva henkilöstömme on nopeasti paikalla vikoja korjaamassa -Teemme parhaamme luonnonvoimien aiheuttaessa katkoja. Tunnemme ja tiedämme alueemme kuin omat taskumme! Reijo Rajahalme, Niko Pihlajamäki ja Vesa Kallio (Lavian/Suodenniemen asennuspiiri)