Palvelu sähkökatkon aikana

Vikapalvelukarttamme avulla näet helposti Vatajankosken Sähkön verkkoalueen sähkönjakelun tilanteen. Valitsemalla keskeytysinfossa alueen, saat tarkemmat tiedot keskeytyksestä.

Katso kartalta sähkökatkotilanne

Muiden yhtiöiden sähkökatkotilanteen näet Energiateollisuus ry:n ylläpitämästä kartasta.

Vikailmoitus 24/7
02 578 1111

Facebook Vatajankosken Sähkö Vikatiedotus

 

Varaudu sähkökatkoon

Tilaa maksuton tekstiviestipalvelu

Sähkökatkon aikana saat tekstiviestin, jossa kerrotaan käyttöpaikan osoite, mahdollinen katkon syy ja arvioitu kesto. Kun katko on ohi, saat tiedon sen päättymisestä.

Näin aktivoit Keskeytysvahti-palvelun

Kirjaudu Onlineen . Onlinessa sinulla on mahdollisuus aktivoida palveluun lisäominaisuuksia. Palvelu on asiakkaillemme maksuton.

Pikaohje palvelun aktivoimiseen tekstiviestitse

Kirjoita tekstiviesti: VSO AVAA käyttöpaikkatunnus asiakasnumero esim: VSO AVAA 1234 12345 Käyttöpaikkatunnuksen ja asiakasnumeron löydät sähkölaskustasi. Jos haluat viestit ympäri vuorokauden, laita viestin loppuun vielä 24h.  Lähetä viesti numeroon 18200. Saat vastausvahvistuksen palvelun käyttöönotosta.

 Mitä voi tehdä etukäteen?

 • Kiinnitä sähköyhtiön vikapalvelunumero 02 578 1111 lähelle puhelinta tai tallenna se matkapuhelimen muistiin.
 • Jos sähkökatkos voi aiheuttaa tietojärjestelmillesi vahinkoa, hanki akulla toimiva UPS-laite ja opettele tallentamaan työsi riittävän usein.
 • Irrota herkät sähkölaitteet verkosta mahdollisuuksien mukaan ennen myrskyä.
 • Maatilojen kannattaa hankkia polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.
 • Poista lahonneet pihapuut tontilta ajoissa, käytä apunasi ammattitaitoista metsuria. Sähkölinjoja uhkaavista puista kannattaa keskustella paikallisen sähköyhtiön kanssa, heiltä on saatavissa tällaisiin tilanteisiin puunkaatoapua
 • Pidä matkapuhelimien akut täyteen ladattuina
 • Joka kodista pitäisi löytyä myrskyn aiheuttaman sähkökatkon varalle ainakin: taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja,- paristokäyttöinen radio, paristoja sekä radiota että taskulamppua varten, varasulakkeita, polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni

Linkit:
Energiateollisuus ry:n ohjeita sähkökatkon varalle
Opas: miten selvitä laajasta sähkökatkosta

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

 • 12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 24 – 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 120 – 192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • 192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv. ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1500 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Sähkömarkkinalaki 1.9.2013 alkaen

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksessa tapahtuvasta keskeytyksestä voi saada korvausta siten kuin sähkömarkkinalaissa ja siihen perustuvissa yleisissä ehdoissa tarkemmin määrätään.

Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein nopeita jännitevaihteluita. Sähkölaitteiden tulee kestää nämä vaihtelut samoin kuin ne kestävät laitteen irrottamisen ja kytkemisen sähköverkkoon. Tämän vuoksi laitevauriot katkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nollajohdin katkeaa esimerkiksi puun kaaduttua pienjännitelinjalle. Tällöin kunnossakin olevat herkät sähkölaitteet voivat vaurioitua sähkön laadun heikennyttyä oleellisesti.

Sähkön toimituksessa tapahtuneesta virheestä voi saada virhettä vastaavan hinnanalennuksen tai korvauksen virheen johdosta kärsitystä vahingosta.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

DSC_0039

Paikallinen ja lähellä oleva henkilöstömme on nopeasti paikalla vikoja korjaamassa -Teemme parhaamme luonnonvoimien aiheuttaessa katkoja. Tunnemme ja tiedämme alueemme kuin omat taskumme! Reijo Rajahalme, Niko Pihlajamäki ja Vesa Kallio (Lavian/Suodenniemen asennuspiiri)