Vatajankoski eriyttää sähkönsiirto­liiketoimintansa omaan tytäryhtiöönsä

Uuden yhtiön nimeksi kaavaillaan tulevan Vatajankosken Sähköverkko Oy, ja siitä tulee Vatajankosken Sähkö Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Eriyttämisellä haetaan selkeyttä sähkönsiirto- ja verkonrakennusliiketoimintojen välisiin vastuurajoihin sekä läpinäkyvyyttä liiketoimintojen seurantaan. Lisäksi muutoksella varaudutaan sähkömarkkinalain vaatimukseen, jossa tietyn suuruusluokan ylittävä sähkönsiirtoliiketoiminta on eriytettävä sähkön tuotantotoiminnasta.

Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi kommentoi: ”Sähkönsiirtoliiketoiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä vaativaa toimintaa. Katsomme, että liiketoiminnan tehokas johtaminen ja kehittäminen edellyttävät toimimista eriytetyssä ja erikoistuneessa sähköverkkoyhtiössä. Järjestely lisää sähkönsiirtoliiketoiminnan läpinäkyvyyttä myös asiakkaidemme suuntaan. Vastaava yhtiöittäminen on toteutettu jo monissa saman kokoluokan energiayhtiöissä.”

Yhtiöittämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, vaan liiketoimintaan kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Järjestely ei vaikuta yhtiön omistusrakenteeseen, vaan sähköverkko säilyy edelleen paikallisessa omistuksessa ja kuntaomistajien ohjauksessa. Muutoksella ei ole myöskään vaikutusta sähkön siirtohintoihin, joiden yhtiö arvioi kehittyvän lähivuosina maltillisesti.