Myymämme sähkön tuottamiseen käytettiin vuonna 2015

  • 20,8 % uusiutuvia energialähteitä
  • 37,9 % ydinvoimaa
  • 41,3 % fossiilisia energialähteitä ja turvetta

Tuulisähkönä myyty sähkö on 100%:sesti tuotettu omilla tuulivoima osuuksilla. Myymämme Kotiseudun Sähkö on tuotettu 100% uusiutuvilla energialähteillä Pohjois-Satakunnassa.

Myydyn sähkön tuotannossa syntyneet päästöt

  • Hiilidioksidin ominaispäästöt 251 g/kWh
    • Ominaispäästöt on laskettu myyjän kaiken myymän sähkön tuottamisessa syntyneiden ominaispäästöjen keskiarvona. Laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen yhteydessä julkaistavia polttoainekohtaisia päästö- ja hapettumiskertoimia. Polttoaineluokitukseen voit tutustua tästä.
  • Käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,04 mg/kWh