Käyn­nistämme täysin uuden­laisen kauko­lämpö­voimalan

Konesali- ja energia-ala ovat murroksessa. Ilmastonmuutos luo paineita energiankäytön tehostamiseen ja samalla palveluissa pitäisi pyrkiä hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen. Toisaalla digitalisaatio muokkaa markkinoita ja muuttaa vanhoja tulolähteitä. Tämä tuo tarpeen automatisoida nykyisiä palveluita ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia eri toimialojen välillä.

Olemme Vatajankoskella lähteneet yhdessä ICT Elmo Oy:n kanssa pilotoimaan hanketta, jossa kaukolämpövoimalaitoksen tiloihin sijoitetut älykkäät palvelimet tuottavat sekä ICT-infran tarvitsemaa laskentakapasiteettia että valjastavat syntyneen hukkalämmön lämmöntuotantoon. Tämä on kiertotaloutta ja win-winiä parhaimmillaan.

Elmo herätti kiinnostuksemme jo vuonna 2018, kun yritys esitteli yhteistyössä ranskalaisyhtiö Qarnot Computingin kanssa ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille älykkään lämmittimen, jonka sisällä on palvelin. Älykkäät lämmittimet toimivat eräänlaisina “minikonesaleina” ja kiertotalouden ilmentyminä, joissa niin konesali- kuin lämmitystarpeet kohtaavat ekologisella tavalla.

Ratkaisemme yhteistyössä Elmon kanssa energia- ja ICT-alan haasteita älykkäällä kiertotalousratkaisulla

Ensimmäiset laitteet kytketään tuotantovalmiuteen Kankaanpään kaukolämpövoimalaitoksellemme marras-joulukuun vaihteessa. − Vatajankoski tarjoaa tekniikkaa varten infran, ympäristön ja osaamisen lämmöntuotannosta ja tuottaa sähkön laitteisiin. Energiayhtiö saa palvelimista syntyvän hukkalämmön kaukolämpöverkkoaan varten; Elmo puolestaan myy laskentakapasiteettia – niin sanottua high performance computing -palvelua – omille asiakkailleen, Elmon kehityspäällikkö Marko Niskanen valaisee.

Kyseessä on win-win-tilanne, jonka monistettavuudessa nähdään lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

− Palveluista saatava liikevaihto jaetaan revenue sharing -periaatteella, mutta suurin win syntyy loppuasiakkaille: vihreää ja edullista lämpöä sekä kustannustehokkaasti tuotettua laskentakapasiteettia, josta ilmasto kiittää. Uskomme palvelun murtautuvan markkinoille toden teolla lähivuosina, Niskanen kommentoi.

Mikäli nyt alkava pilotointi Elmon kanssa onnistuu, suunnittelemme Vatajankoskella myös mittavia lisäinvestointeja – yhteensä 600 laitetta, noin 10 miljoonalla eurolla. Laitteiden tuotantokapasiteetti tulee olemaan yhteensä lähes 90 000 prosessoriydintä, tuottaen 1,2 megawatin lämpötehon. Kehitysjohtajamme Akseli Reho näkee investoinnin kiinnostavana mahdollisuutena.

Unelmana Suomen älykkäin energiayhtiö

− Visiomme on olla Suomen älykkäin energiayhtiö. Yhteistyö Elmon ja Qarnot´n kanssa on iso askel tällä matkalla. Datalämpö on hieno kiertotalousratkaisu, jossa poistetaan datakeskusten jäähdyttämiseen liittyvät ongelmat sekä vähennetään polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa.

Investoinnille olemme hakeneet rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Rahoituksen saaminen on edellytys hankkeen toteuttamiselle.

Elmo on  suomalainen IT-palveluntarjoaja, joka tarjoaa asiakkailleen muun muassa datakeskuspalveluita, www.elmo.fi

Qarnot on maailmanlaajuisesti toimiva ranskalainen hajautettuihin datakeskuksiin erikoistunut teknologiatoimittaja, www.qarnot.com