TIEDOTE 28.3.2020

Vatajankosken Sähkö oikoo Leppäkosken harhauttavia väitteitä

Leppäkoski Group esittää Satakunnan Kansan etusivun (28.3.) mainoksessaan useita väitteitä, jotka ovat virheellisiä ja osittain suorastaan valheellisia. Yhtiönä katsomme velvollisuudeksemme korjata valheelliset väittämät ja kertoa faktat.

Suunniteltu järjestely oli täysin laillinen

Järjestely, jossa kaksi kuntaa olisi myynyt ulkovalaistusverkkonsa Vatajankosken Sähkölle ja samalla solminut yhtiön kanssa sopimuksen valaistuksen tuottamisesta palveluna, ei ole laiton. Järjestely oli huolellisesti ja avoimesti valmisteltu ja se olisi ollut täysin osakeyhtiölain mukainen. Se, että Leppäkoski valitti valaistuspalvelun kilpailuttamatta jättämisestä markkinaoikeuteen, ei tee järjestelystä lainvastaista myöskään hankintalain näkökulmasta. Vastaavan kaltaisia järjestelyjä on toteutettu Suomessa aiemminkin.

Kun tieto markkinaoikeuteen tehdyistä valituksista tuli yhtiön ja hallituksen tietoon, yhtiö päätti heti vetää osakeanteihin liittyvät päätösehdotukset pois yhtiökokouksen asialistalta selvittääkseen asiaa tarkemmin. Tämä tapahtui hallituksen puhelinkokouksessa useita tunteja ennen yhtiökokousta – ei Leppäkosken väitteiden mukaisesti ulosottomiehen turhaksi jääneen tiedoksiannon jälkeen yhtiökokouksessa.

Suunnitellulla annilla vain vähäiset vaikutukset omistussuhteisiin

Osakeyhtiölain mukaan osakkaalle syntyy oikeus lunastaa vähemmistöosakkaat ulos yhtiöstä, jos tällä taholla on yli 90 %:n osuus sekä yhtiön osakkeiden lukumäärästä että osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Suunnitellulla järjestelyllä kuntaomistajien osuus osakemäärästä olisi noussut 73,4 %:sta 76,7%:iin ja osuus äänivallasta 83,1%:sta noin 86,0%:iin. Osuus osingoista olisi noussut 58,0 %:sta 59,3 %:iin. Järjestelyn vaikutukset olisivat näin ollen olleet varsin vähäiset eikä kuntaomistajien omistusosuus yhtiöstä olisi noussut lähellekään Leppäkosken väittämiä tasoja. Se ei ole missään vaiheessa ollut järjestelyn tavoitteenakaan. Järjestelyn hyötyjä sekä yhtiölle että kunnille olemme tuoneet esiin jo aiemmissa tiedotteissamme ja kommenteissamme.

Paikallinen omistus on meille tärkeää

Vatajankosken Sähkö toteutti suunnatun osakeannin paikallisille asiakkailleen vuonna 2006. Annilla haluttiin vahvistaa aidosti paikallista omistusta ja tuoda yhtiötä lähemmäs asiakkaitaan. Tämän seurauksena yhtiön osakekannasta noin 15% on paikallisilla yrityksillä, taloyhtiöillä ja yksityishenkilöillä. Tuon annin taustalla oleva alkuperäinen ajatus ei ole muuttunut mihinkään, ja yhtiö haluaa säilyttää paikallisten asiakkaidensa omistuksen vahvana jatkossakin.

Emme ole myynnissä

Vatajankosken Sähkön toimitusjohtaja Pekka Passi kommentoi: ”Leppäkoski pelottelee mainoksessaan yhtiön myynnillä ”aggressiiviselle pääomasijoittajalle”. En ole tietoinen mistään tällaisista keskusteluista pääomasijoittajien kanssa. Suurimmat omistajamme ovat erittäin sitoutuneita yhtiöömme, ja omistuksemme tulee säilymään paikallisena Leppäkosken aggressiivisesta valtausyrityksestä huolimatta.”

Vatajankosken Sähkön hallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo jatkaa: ”Koemme Leppäkosken toiminnan yhtiön ja sen omistajien kannalta vihamielisenä. Jokainen yhtiön osakkeilla toteutettava kauppa vaatii yhtiön hallituksen hyväksynnän. Paikallista omistusta ja yhtiön toimintakykyä suojellaksemme suhtaudumme kielteisesti Leppäkosken pyrkimyksiin vallata yhtiöstä nykyistä suurempi omistusosuus.”

Pekka Passi päättää: ”Meidän tietoomme ei ole tullut, että yksikään osakkeenomistajamme olisi halunnut tarttua Leppäkosken tarjoukseen. Tiedostamme toki sen, että mikäli joku haluaisi myydä osakkeensa Leppäkoskelle ja hallitus päätyisi estämään kaupan, seuraavaksi Leppäkoski väittäisi yhtiömme sortavan pienosakkaita ja estävän kaupanteon osakkeillamme. Tästä ei olisi kuitenkaan kyse. Kyse olisi ainoastaan vihamielisen valtausyrityksen estämisestä.”

Lisätietoja antaa Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi, puh. 040 508 6367

Vatajankoski
Kirjoittaja:Vatajankoski Me Vatajankosken sähkössä olemme lähellä sinua. Missä ikinä oletkin.