Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

2017

Esityslista 21.11.2017

Pöytäkirja 27.7.2017

Esityslista 27.7.2017

Pöytäkirja 30.5.2017

Esityslista 30.5.2017

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.