Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

2020

Pöytäkirja 8.6.2020

Esityslista 8.6.2020

2019

Pöytäkirja 2.12.2019

Esityslista 2.12.2019

Pöytäkirja 10.6.2019

Esityslista 10.6.2019

2018

Pöytäkirja 10.6.2019

Esityslista 10.6.2019

Pöytäkirja 3.12.2018

Esityslista 3.12.2018

Pöytäkirja 21.5.2018

Esityslista 21.5.2018

2017

Pöytäkirja 21.11.2017

Esityslista 21.11.2017

Pöytäkirja 27.7.2017

Esityslista 27.7.2017

Pöytäkirja 30.5.2017

Esityslista 30.5.2017

 

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

2020

Pöytäkirja 13.4.2020

Esityslista 13.4.2020

2019

Pöytäkirja 5.11.2019

Esityslista 5.11.2019

Pöytäkirja 13.6.2019

Esityslista 13.6.2019

Pöytäkirja 24.4.2019

Esityslista 24.4.2019

2018

Pöytäkirja 5.11.2018

Esityslista 5.11.2018

Pöytäkirja 5.7.2018

Esityslista 5.7.2018

Pöytäkirja 21.5.2018

Esityslista 21.5.2018

Pöytäkirja 5.4.2018

Esityslista 5.4.2018

2017

Pöytäkirja 21.11.2017

Esityslista 21.11.2017

Pöytäkirja 18.10.2017

Esityslista 18.10.2017

Pöytäkirja 7.8.2017

Esityslista 7.8.2017

Pöytäkirja 26.6.2017

Pöytäkirja 30.5.2017

Esityslista 30.5.2017

Pöytäkirja 6.4.2017

Esityslista 6.4.2017

 

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisteri 1.10.2019

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan ptk 2020_01

Tarkastuslautakunnan ptk 2019_01

Tarkastuslautakunnan ptk 2018  01

Tarkastuslautakunnan ptk 2017_02

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2018