Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

2018

Pöytäkirja 3.12.2018

Esityslista 3.12.2018

Pöytäkirja 21.5.2018

Esityslista 21.5.2018

2017

Pöytäkirja 21.11.2017

Esityslista 21.11.2017

Pöytäkirja 27.7.2017

Esityslista 27.7.2017

Pöytäkirja 30.5.2017

Esityslista 30.5.2017

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

sidonnaisuusrekisteri 21.5.2018

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan ptk 2017_02

Tarkastuslautakunnan ptk 2018  01

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2018