Uutiset|

Kankaanpään katuvalaistus uuteen aikakauteen

Kankaanpään ja Honkajoen noin 4000 ulkovalaisinta siirtyi 17.1.2022 kaupungilta Vatajankosken omistukseen. Vatajankoski investoi lähivuosina katuvaloverkon saneeraukseen noin 1,5 miljoonaa euroa, jolla parannetaan valaistuksen laatua sekä energiatehokkuutta.

Uuden tekniikan myötä energiatehokkuus paranee

Energiatehokkuus toteutetaan uutta valaistustekniikkaa ja ohjausjärjestelmää hyödyntäen.

Valaisinkanta on tällä hetkellä pääosin elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppuja, jotka ovat vanhaa tekniikkaa ja tulleet käyttöikänsä päähän. Uudet hankittavat led-valaisimet kuluttavat näihin verrattuna huomattavasti vähemmän sähköä. Näin ilmastopäästöt pienenevät.

Myös katuvalojen ohjaus lisää energiatehokkuutta. Valaistuksen tasoa katualueilla säädetään ympäristön valoisuuden sekä ajankohdan mukaan, jolloin esimerkiksi yön hiljaisimpina hetkinä valaistustasoa voidaan laskea.

Parempi valo luo viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Led-tekniikka mahdollistaa tehokkaamman valon, joka luo viihtyisyyttä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Valaistuksen uusinnan yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota risteysalueiden ja kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseen lisäämällä suojateille siihen erityisesti suunniteltua kohdevalaistusta.

Vioista ilmoittaminen käy jatkossa helposti nettisivujen kautta

Mahdollisissa vikatilanteissa yhteydenotot tulevat nyt kaupungin sijaan suoraan Vatajankoskelle.  Vatajankosken ja Kankaanpään kaupungin nettisivuille ilmestyy keväällä erityinen portaali, jota kautta halukkaat voivat ilmoittaa helposti havainnot katuvalojen häiriöistä. Katuvalopalvelun kautta voi antaa palautetta esimerkiksi viallisista valaisimista, pylväistä tai muusta ulkovaloverkkoon liittyvästä asiasta. Ilmoitukset näistä voi tehdä myös sähköpostitse katuvalot@vatajankoski.fi.

Yhteistyö kaupungin kanssa jatkuu

Katuvaloverkon omistuksen siirtyminen Vatajankoskelle oli luontainen jatkumo jo pitkään jatkuneelle yhteistyölle.

”Olemme jo pitkään huolehtineet katuvaloverkon kunnossapidosta. Jatkossa tuotamme kaupungille laajempaa avaimet käteen -valaistuspalvelua. Uskon, että keskinäinen yhteistyö ja luottamus jatkuu yhteisen tavoitteen eli alueen asukkaiden parhaaksi.” toteaa rakentamispäällikkö Jarno Joensuu Vatajankoskelta.