Innovaatiot|

Päästöt vähenevät lämpöä varastoivien hiekka-akkujen ansiosta – iso askel kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Tällä hetkellä iso osa maailman lämpöenergiasta tuotetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita ja puuta. Haitallisia päästöjä voi vähentää innovatiivisen hiekka-akun ansiosta. Maailman ensimmäinen kaupallinen ratkaisu varastoi sähköä hiekkaan lämpönä, jonka voi johtaa kaukolämpöverkkoon.

Vatajankoski ja Polar Night Energy rakensivat lämpövaraston, jossa sähköenergiaa varastoidaan lämpönä hiekkaan. Varasto, jonka lämmitysteho on 100 kW ja varastoimiskyky 8 MWh, tarjoaa lämpöä Kankaanpään kaukolämpöverkkoon. Lämpövarasto sijaitsee Vatajankosken voimalaitosalueella.

”Kehitämme energiantuotantoamme aktiivisesti kohti kestävää ja aidosti päästötöntä tulevaisuutta. Polar Night Energyn ratkaisu sopii meille täydellisesti.”

Pekka Passi, Vatajankosken toimitusjohtaja

Varsinainen lämpövarasto on noin neljä metriä leveä ja seitsemän metriä korkea terässäiliö, jonka sisälle on asennettu Polar Night Energyn patentoitu automaattinen lämmönsiirtojärjestelmä. Terässäiliö on täytetty hiekalla ja lämpövarasto on yhdistetty sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin.

Kestävä energiantuotanto EU:n tavoitteena

Lämmityksen sähköistäminen on ilmasto- ja energiastrategian pohjaksi laadittujen vähähiilitiekarttojen mukaan yksi avaintekijöistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lämpövarastojen avulla on mahdollista yhdistää lämmitys- ja sähkösektorit.
Euroopan unionin jäsenmaat pyrkivät monipuolistamaan energialähteitä ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentämään kaikkea polttamista energiantuotannossa. Suomessa muun muassa ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriö edistävät puhtaan energian ratkaisuja. Näihin haasteisiin Vatajankoski ja hiekka-akkuteknologian kehittänyt Polar Night Energy Oy vastaavat.

Polar Night Energyn tavoite on tarjota ihmisille lämpöä tehokkaasti ja pienimmällä mahdollisella hiilijalanjäljellä. Lämpövarastot ovat iso askel kohti hiilineutraalia kaukolämmitystä. Kehittämiämme hiekkaan perustuvia lämpövarastoja voidaan käyttää missä tahansa sähköverkkojen alueella. Hiekka on materiaalina kestävää ja edullista, ja siihen saadaan varastoitua paljon lämpöä pieneen tilavuuteen noin 500–600 asteen lämpötilassa, sanoo Polar Night Energyn tekninen johtaja Markku Ylönen.

Vatajankoski hyödyntää hiekka-akkuja ja datalämpöä

Vatajankoskella iloitaan mahdollisuudesta olla mukana toteuttamassa maailman ensimmäistä korkean lämpötilan lämpövarastoa yhdessä teknologian kehittäneen Polar Night Energyn kanssa.
Vatajankoski käyttää varastoitua lämpöä omistamiensa suurteholaskentakapasiteetin vuokraamiseen tarkoitettujen dataservereiden tuottaman hukkalämmön lämpötilan nostamiseen. Servereistä saadun 60-asteisen hukkalämmön lämpötilaa täytyy nostaa vuodenajasta riippuen 75–100 asteeseen ennen sen syöttämistä kaukolämpöverkkoon.

Ratkaisun avulla saamme pienennettyä polttamalla tuotetun kaukolämmön osuutta entisestään, mikä takaa asiakkaillemme entistäkin päästöttömämmän ja kestävämmän lämmön saannin. Innovaation kaupallistamisella voimme auttaa teollista lämpöä tarvitsevia yrityksiä vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lämmittämään ekologisesti, sanoo Pekka Passi.