Uutiset, Mediatiedote|

Vatajankoskella kohtuullinen vuosi Fennovoima-alaskirjauksesta huolimatta

Vatajankoski-konsernin kuvituskuva medialle

Vatajankoski-konsernin liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonalla eurolla, mutta tilikauden tulosta rasitti 1,9 miljoonan euron alaskirjaus Fennovoima-omistuksesta. Satsauksia tehtiin vuoden aikana muun muassa ilmastopäästöjen vähentämiseen ja sähköverkon kehittämiseen.

Vatajankosken liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 25,7 miljoonasta eurosta 27,4 miljoonaan euroon. Kertaluonteisista eristä puhdistettu käyttökate oli 7,0 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 7,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 0,6 miljoonaa euroa sisältäen kirjanpidollisen 1,9 miljoonan euron alaskirjauksen Vatajankosken Fennovoima-omistukseen. Fennovoima-omistus on alaskirjauksen jälkeen kokonaan poistettu Vatajankosken taseesta.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäyksen aiheuttama sähkön hankintahinnan ja polttoaineiden hintojen nousu heikensivät tulostamme. Toisaalta sähkön markkinahinnan nousu paransi sähköntuotantomme kannattavuutta, mutta aiemmin tehdyt tuotannon hintasuojaukset leikkasivat nousseiden hintojen positiivisia vaikutuksia. Tulokseen vaikuttaa myös se, että emme ole tehneet sähkön siirtohintoihin korotuksia kohta neljään vuoteen kohonneista kustannuksista huolimatta, kommentoi Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi.

Konsernin vuoden 2022 investointimenot verkostoihin ja energiantuotantoon olivat yhteensä 10,6 miljoonaa euroa. Summassa on sisällä muun muassa investointeja päästöttömään lämmöntuotantoon sekä Kankaanpään katuvaloverkon osto kaupungilta. Sähköverkkoinvestoinnit olivat kokonaisuudessaan noin 5,1 miljoonaa euroa. Sähkön jakeluverkoston kehittämistä jatkettiin sähkömarkkinalain edellyttämän sähkönsiirtoverkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Investointeja kohdistui muun muassa valtakunnallisesti kulutustietoja keskittävään datahub-järjestelmään siirtymiseen, mikä työllisti Vatajankoski Sähköverkko Oy:tä. Viime vuonna aloitettiin myös uusien sähkömittarien hankintaprojekti. Mittarien vaihto toteutetaan lain vaatimusten mukaisesti vuosina 2023–2028. Vaihto koskee kokonaisuudessaan noin 14 500 mittaria ja edellyttää mittavia investointeja.

Sähkön hinnannousu oli Vatajankosken näkökulmasta vaikutuksiltaan pääsääntöisesti positiivinen asia, sillä konserni tuottaa enemmän sähköä kuin käyttää itse. Polttoaineiden saatavuusriskeihin Vatajankoski oli varautunut kasvattamalla selvästi polttoainevarastojensa tasoa alkuvuoden aikana.

Kankaanpään kaukolämmön tuotannossa otettiin kesällä käyttöön kapasiteetiltaan 8 MWh:n hiekka-akku, jolla tuotetaan verkkoon lämpöä ilman polttoprosessia. Tämä dataservereiden hukkalämmön hyödyntämistä edesauttava toteutus sai laajaa kansainvälistä huomiota.

Kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästöt laskivat edelleen huomattavasti, noin 24 % vuoden 2021 tasosta. Merkittävimmät tekijät tähän olivat Pansian lämmöntalteenottolaitoksen kasvanut käyttö sekä bioenergian polttoaineosuuden kasvu. Lämmöntuotannon päästökerroin vuodelta 2022 oli 43 g/CO2/kWh.

Jatkoimme vuonna 2022 strategiamme mukaisia investointeja kasvuun ja kestävän energiajärjestelmän kehittämiseen. Investoinnit alkavat jo näkyä siinä, että maailman mullistukset eivät pysty meitä kovin paljoa heiluttelemaan. Vatajankoski on hyvässä kunnossa, ja näen yhtiön tulevaisuuden erittäin valoisana ja mielenkiintoisena, toteaa Passi yhteenvetona.

Lisätiedot
Pekka Passi
Toimitusjohtaja / Vatajankoski Oy
puh. 040 508 6367 / pekka.passi@vatajankoski.fi

Vatajankoski on innovatiivinen, asiakasläheinen ja reilu uuden energian yhtiö. Toimintamme lähtökohtana on kehittää jatkuvasti uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla pystymme vähentämään energian hukkakulutusta ja päästöjä, lisäämään energiaomavaraisuutta ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. www.vatajankoski.fi