Innovaatiot|

Vatajankoski hyödyntää palvelimien hukkalämpöä – uimahallin vesi lämpiää nyt datalämmöllä

Vatajankoski innovoi jatkuvasti uusia keinoja vähentää ilmastopäästöjä. Yrityksen tuorein läpimurto on datalämmön hyödyntäminen. Jo ensimmäisten toimintakuukausien aikana varmistui, että hajautettu datakeskus on ekologinen ja edullinen keino lämmittää vaikkapa uimahallin altaita.

Datakeskuksissa syntyy aina sivutuotteena hukkalämpöä, mutta se jää usein hyödyntämättä. Uuden energian yhtiö Vatajankoski toteutti Kankaanpäässä hankkeen, jossa rakennukseen hajasijoitettiin palvelimia. Datalämmön Vatajankoski myy edullisesti saman rakennuksen lämmittämiseen. Etäluettavasta mittarista voi seurata, paljonko energiaa järjestelmä tuottaa.

”Olemme todistaneet, että idea datalämmöstä kiinteistön sisällä toimii. Laskentaa tekevät palvelimet voidaan viedä suoraan sinne, missä lämpöä tarvitaan.”

Aleksi Granfors, Vatajankosken kehitysinsinööri

Kankaanpään uimahalliin on sijoitettu kahdeksan palvelinta. Samalla, kun Vatajankoski myy ympäristöystävällistä hukkalämpöä uima-altaiden lämmittämiseen, yrityksen yhteistyökumppanina toimiva greentech-startup Kuulea Energia myy omille asiakkailleen uimahalliin sijoitettujen palvelinten laskentakapasiteettia. Suurteholaskennalle on globaalisti valtava tarve, ja Kankaanpäässä uidaankin nyt vedessä, jota on lämmitetty muun muassa ulkomaisen pankin tietoja prosessoimalla.

Datalämpö kattaa puolet uimavesien lämmityksestä

Kankaanpään uimahallissa on kahdeksan 2 kW:n tehoista laitetta, joten järjestelmän kokonaislämpöteho on 16 kW. Datalämmöllä tuotetaan noin 50 prosenttia uima-altaisiin tarvittavasta lämmöstä. Toinen puoli tulee kaukolämmöstä, joka aiemmin oli ainoa lämmitysmuoto. Hajautetun datakeskuksen koko mitoitettiin sellaiseksi, että palvelinten hukkalämpö saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ympäri vuoden.

Järjestelmän koko on helposti skaalattavissa kiinteistön energiantarpeen mukaan. 16 kilowattia on suuressakin kiinteistössä merkittävä jatkuva teho, ja kun lämpö tuotetaan altaiden vieressä paikan päällä, säästytään siirtohäviöiltä. Lämmöntuotanto on tasaista, lämpö saadaan siirrettyä allasveteen ja uimahallin näkökulmasta lämmitys hoitaa itse itsensä, kertoo Aleksi Granfors, joka toimii hankkeessa projektipäällikkönä.

– Tämä on yksi urani kiinnostavimmista projekteista ja minulle hyvin mieluinen. Olemme täysin uusien asioiden äärellä, joten työ on mukavan vaativaa ja opettavaista, Aleksi Granfors kertoo.

Samassa kaukolämpöverkossa kolme ekologista innovaatiota

Jotta ilmastopäästöt saadaan laskemaan, kiinteistöjen lämmitykseen tarvitaan jatkossa teknologiaa, joka ei perustu minkään aineksen polttamiseen. Suomessa hallitusohjelmassa on linjattu, että fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä – julkisissa rakennuksissa jo 2024.

Vatajankoski haluaa tehdä oman osansa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joten se jatkaa innovoimista. Yhtiön ensimmäinen hajautettu datakeskus, josta lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon, on toiminut jo muutaman vuoden. Tätä datakeskusta laajennetaan, ja muita keksintöjä jatkojalostetaan.

Kolme lupaavaa innovaatiota sijaitsevat Kankaanpäässä lähekkäin: Hajautettu datakeskus ottaa talteen suurteholaskennassa syntyvän hukkalämmön. Sitä jatkolämmitetään kaukolämpöverkkoon sopivaksi sähköllä ladattavalla hiekka-akulla. Siten kaksi yksinäänkin mielenkiintoista ideaa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Lisäksi läheisellä teollisuusalueella toimii Vatajankosken hukkalämpövoimala, joka ottaa talteen ja syöttää kaukolämpöverkkoon viereisessä kipsilevytehtaassa syntyvän kuuman vesihöyryn, joka aiemmin päätyi hukkalämpönä taivaalle.