Virtaava projekti

Jyllinkosken vesivoimalaitos

Jyllinkosken vesivoimalaitoksen purkuprojekti käynnistyy kesällä 2024

Karvianjoella pitkään jatkunut vesiensuojelutyö on eteni harppauksella eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Vatajankoski Oy:lle vesiluvan Jyllinkosken vesivoimalaitoksen purkamiselle ja koskialueen ennallistamiselle. Jyllin pato on tarkoitus purkaa kesällä 2024. Voimalaitoksen purkaminen olisi merkittävä toimenpide uhanalaisten kalakantojen, jokihelmisimpukan ja koko virtavesiekosysteemin tilan parantamisessa.

Ajatus voimalaitoksen purkamisesta lähti Vatajankoski Oy:ltä itseltään. Nykytilassaan voimalaitos on käyttöikänsä päässä, jonka vuoksi haluttiin selvittää vaihtoehto luopua siitä kokonaan. Vesivoiman parissa aloittaneen yhtiön osalta päätös ei ole ollut kuitenkaan helppo ja yksinkertainen.

50 km

jokea vapautuu nousuesteistä

Joen keskivaiheilla pääuomassa sijaitsevat voimalaitokset patoineen vaikuttavat konkreettisesti esimerkiksi taimenen ja siitä riippuvaisen jokihelmisimpukan elinkiertoon. Rakenteiden purkaminen ja alueiden kunnostaminen kohti luonnontilaa on paras mahdollinen ratkaisu virtavesiluonnon elpymisen kannalta.

Perttu Tamminen
projektikoordinaattori, Nousu-ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö
Kuvassa on Vatajankosken suunnittelija ja hankkeen projektipäällikkö Janne Korpela, Vatajankosken viestintäpäällikkö Eero Hammais, Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi ja WWF ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen.
Kuvassa vasemmalta Vatajankosken suunnittelija ja hankkeen projektipäällikkö Janne Korpela, viestintäpäällikkö Eero Hammais, toimitusjohtaja Pekka Passi sekä WWF Suomen ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen.

Voimalaitoksen omistava Vatajankoski Oy on itse toimenpiteen luvan hakijana. Yrityksen lisäksi hanketta on rahoittamassa maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma, jonka tavoitteena on vaelluskalakantojen elvyttäminen sekä WWF Suomi.

Oma-aloitteisia, käytössä olevien vesivoimaloiden purkuja on Suomessa tehty toistaiseksi vähän, joten näistä hankkeista saadaan tärkeitä kokemuksia.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo Jyllinkosken hankkeen olevan esimerkki NOUSU-ohjelman ideaalitapauksesta.

Toimenpiteet kohdistuvat vaikuttavuudeltaan tärkeille alueille, ja lähtökohtana on ollut koko ajan yhtiön oma tahtotila selvittää vaihtoehtoja toiminnasta luopumiseksi. Tämä noudattelee juuri sitä tahtotilaa ja lähestymistapaa, jota hallitusohjelmassakin on esitetty virtavesien ennallistamiseksi.

Sari Essayah
maa- ja metsätalousministeri
Jyllinkosken vesivoimalaitos
Jyllinkosken vesivoimalaitos
Jyllinkosken vesivoimalaitos
Jyllinkosken vesivoimalaitos
Jyllinkosken vesivoimalan rakenne
Jyllinkosken vesivoimalan rakenne
Kuvassa on Vatajankosken suunnittelija ja hankkeen projektipäällikkö Janne Korpela, Vatajankosken viestintäpäällikkö Eero Hammais, Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi ja WWF ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen.
Kuvassa vasemmalta Vatajankosken suunnittelija ja hankkeen projektipäällikkö Janne Korpela, viestintäpäällikkö Eero Hammais, toimitusjohtaja Pekka Passi sekä WWF Suomen ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen.
Kuvassa on Janne Korpela, Sampsa Vilhunen ja suojeluasiantuntija Manu Vihtonen Jyllinkosken vesivoimalaitoksella.
Kuvassa vasemmalta Janne Korpela, Sampsa Vilhunen ja suojeluasiantuntija Manu Vihtonen Jyllinkosken vesivoimalaitoksella.

Virtaava projekti

  • 5.3.2024 Janne Korpelan puheenvuoro Jyllinkosken vesivoimalaitoksen purkusuunnitelmasta Karvianjoen alueen vesistökunnostus tutuksi! -tilaisuudessa Honkahovissa Honkajoella
  • 28.2.2024 Vierailu Jyllinkosken vesivoimalaitoksella yhdessä WWF Suomen ohjelmajohtaja Sampsa Vilhusen ja suojeluasiantuntija Manu Vihtosen kanssa
  • 21.11.2023 Jyllinkosken vesivoimalaitoksen purkaminen sai vesiluvan
Virtaavaa vettä ylhäältä kuvattuna.

Yhteistyössä

Nousu-ohjelma logo