Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi pyrkii jatkuvasti kehittymään ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Muita vatajankoskelaisia hän kannustaa kyseenalaistamaan ja keskustelemaan, jotta toimintakulttuuri ei jäykisty. Hän haluaa pitää kiinni yhtiössä olevasta uudistumishalusta.

”Ketterät ja erikoistuvat toimijat pärjäävät aina, riippumatta siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Koska paljon on itsestä kiinni, tarvitaan rohkeutta uudistua. On turhaa tehdä samaa kuin kaikki muut. Meidän on tehtävä fiksuja päätöksiä”, linjaa Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi.

KTM Pekka Passi (s. 1977) astui Vatajankosken johtoon lokakuussa 2019. Hän tunsi Vatajankosken ennestään, ja häntä kiinnosti yhtiössä sen aktiivisuus sekä uudistumishalu.

Vatajankoski on uskaltanut kulkea omia polkujaan ja kehittää uutta. Yhtiössä on sellaista uskoa tulevaisuuteen, minkä haluan säilyttää, Passi kertoo.

Analyyttisena luonteena hän pohjaa päätökset vahvasti faktoihin ja haluaa päätöksenteon pohjaksi dataa. Passi aikoo kehittää yhtiössä erityisesti asioiden mittaamista. Hänen johtamistapaansa kuuluu, että hän seuraa laajoja kokonaisuuksia ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Hän varmistaa, että suunta on selvillä ja että se pysyy koko ajan oikeana.

”Suunnan määrittely ja olennaiseen keskittyminen ovat vahvuuksiani. On ymmärrettävä syyt, miksi jokin sujuu hyvin tai huonosti. Kun asioita mitataan, niitä voidaan jatkuvasti seurata ja kehittää”, sanoo Passi.

”Strateginen päätöksenteko kiehtoo minua, koska ratkaisut on aina tehtävä vajavaisin tiedoin ja epävarmuudessa. Emme tiedä, mihin maailma menee, joten meidän on vain koostettava mahdollisimman hyvä näkemys päätösten tueksi.”

Mukana paikallisissa energiakeskusteluissa

Pekka Passilla on pitkä kokemus energia-alalta ja liikkeenjohdosta. Hän on toiminut muun muassa Kotka Energian toimitusjohtajana sekä VALOR Partnersilla energia- ja infra-alaan keskittyvänä johtavana konsulttina. Tehtävissä Passille on kertynyt laajaa osaamista esimerkiksi kiertotaloudesta ja energia-alan IoT-ratkaisuista.

Tärkeä osa uuden energian yhtiön toimitusjohtajan pestiä on sidosryhmäyhteistyö. Vatajankoskella on paikallisesti erittäin vahva rooli, ja Passi haluaa pitää tiiviisti yhteyttä niin yhtiön omistajiin ja hallitukseen kuin yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiinkin.

”Olen tottunut esiintymään, keskustelemaan uusien ihmisen kanssa ja etsimään uusia yhteistyökuvioita. Haluan, että me olemme toiminta-alueellamme mukana kaikessa, mitä energia-alalla tapahtuu. Me olemme alan ammattilaisia ja voimme tuoda keskusteluihin oman osaamisemme, olipa kyse energian tuotannosta, kulutuksesta tai varastoinnista.”

Työyhteisössä jokainen voi sanoa mielipiteensä

Johtajana Pekka Passi on yhteistyökykyinen, kuunteleva ja ihmisiä kunnioittava. Hän tarttuisi usein mielellään itse toimeen, mutta pyrkii delegoimaan tehtäviä ja antamaan työntekijöille tilaa. Jos muut saavat pidettyä pallot ilmassa, hän puuttuu harvoin alaistensa vastuualueisiin.

”Arvostan työntekijöissä joustavuutta, mutta samalla näen, että työnantajan on oltava joustava. Se on nykypäivää. Pidän jäykkiä rakenteita tietynlaisena riskinä. Yhtiö on niin ketterä kuin sen työntekijät ovat.”

Passi arvostaa yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä, jossa on monipuolista osaamista ja erilaisia persoonia. Hän ottaa mieluiten ympärilleen ihmisiä, jotka uskaltavat ajatella itse ja sanoa oman mielipiteensä ääneen.

Toivon tervettä kyseenalaistamista ja hyvää keskustelukulttuuria sekä rohkeutta ja tulevaisuudenuskoa. Vatajankoskella meillä on koossa erinomainen joukkue.