Uutiset|

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen vihki hukkalämpölaitoksemme

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen vihki Vatajankosken edistyksellisen hukkalämpövoimalan käyttöön tiistaina 6.4. Laitos ottaa talteen Knauf Oy:n kipsilevytehtaalla syntyvää hukkalämpöä ja syöttää uusiutuvan lämmön Kankaanpään kaukolämpöverkkoon, korvaten polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa.

Tilaisuudessa puhuivat Mauri Pekkarisen lisäksi Vatajankosken hallituksen puheenjohtaja Tapio Hietaoja ja toimitusjohtaja Pekka Passi sekä Knauf Oy:n johtaja Juha Raitio. Symbolisen nauhanleikkaamisen jälkeen Vatajankosken tuotantopäällikkö Lauri Hölttä esitteli Pekkariselle hukkalämpölaitoksen toimintaa lyhyellä esittelykierroksella. Tämän jälkeen myös muille paikalla olijoille varattiin mahdollisuus tutustua laitoksen sisätiloihin.

Kankaanpäässä kuljetaan kehityksen kärjessä

Pekkarisella on oman poliitikkouransa aikana työskennellyt erittäin aktiivisesti energia-asioiden parissa niin Suomen eduskunnassa kuin Euroopan parlamentissakin. Hän loikin omassa puheenvuorossaan laajan katsauksen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteisiin sekä niihin liittyviin toimenpiteisiin. Erityisen ilahtunut hän oli siitä, että Vatajankosken hukkalämpölaitos edistää EU:n keskeisiä energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja energiantuotannon uusiutuvuuteen liittyviä tavoitteita. Hän kehui kankaanpääläisiä puhtaaseen energiaan panostamisesta ja kehityksen kärjessä kulkemisesta. Koko Suomen näkökulmasta hän kantoi kuitenkin huolta siitä, että Suomelle tärkeiden puu- ja muiden bioraaka-aineiden energiahyödyntäminen saattaa hankaloitua, jollei Suomi vahdi riittävän aktiivisesti omia etujaan EU:n päättävissä elimissä.

Hukkalämpölaitos varmistaa hintavakauden

Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi nosti esiin hukkalämpölaitoksen keskeisen merkityksen Kankaanpään kaukolämmön kilpailukyvyn ja hintavakauden varmistajana. Hänen mukaansa kaikkiin polttoaineisiin liittyy merkittäviä hinta-, vero- ja saatavuusriskejä, ja mitä suurempi osa kaukolämmöstä tuotetaan päästöttömästi ilman polttamista, sitä vakaammalla pohjalla kaukolämmön tuotanto on pitkällä aikavälillä. Passi nosti esiin myös laitosinvestoinnin korkean paikallisuusasteen, sillä kaikki laitoksen toteuttamiseen tarvitut keskeiset palvelut ja laitteet (prosessitekniikkaa lukuunottamatta) oli hankittu Pohjois-Satakunnasta tai lähialueilta. Hän korosti myös lähes vuosi sitten menehtyneen Vatajankosken hallituksen puheenjohtajan Kauko Juhantalon merkitystä laitoksen toteutumiseen. Juhantalo oli merkittävässä roolissa paitsi hankkimassa TEMin energiatukea laitosinvestointiin myös hallituksen puheenjohtajana tekemässä lopullista hukkalämpölaitoksen investointipäätöstä.

Lue hukkalämpölaitoksesta lisää