Uutiset|

Vatajankosken ja Knaufin yhteishanke: Tehtaan hukkalämmöllä lämmitetään pian koteja Satakunnassa

Uuden energian yhtiö Vatajankoski ja rakentamisen ratkaisuja toimittava Knauf Oy tuottavat Kankaanpäässä kaukolämpöä uudella, ekologisella tavalla. Teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntäminen alkaa maaliskuussa 2021.

Knaufin tehtaassa kipsilevyjä valmistettaessa syntyy lämmintä vesihöyryä. Vatajankoski ottaa lämmön talteen ja syöttää sen kaukolämpöverkkoon. Näin pystytään merkittävästi korvaamaan kaikkea polttamista, mm. turpeen polttoa, ja vähentämään energiantuotannon ilmastohaittoja.

Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyä teknologiaa innovatiivisesti. Uuden käyttötavan kehitti energia-alan edelläkävijöihin kuuluva Vatajankoski. Aiemmin märkäpesuriteknologiaa ei ole sovellettu tuottamaan kaukolämpöä ilman muuta lisälämmönlähdettä.

Huomattava pudotus päästöihin

Vatajankoski ja Knauf ovat sitoutuneet kiertotalouden edistämiseen, ja suurinvestointi pienentää energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Vatajankoski on jo aiemmin pudottanut kaukolämmön ja sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöjä: Vuonna 2015 päästöt olivat noin 45 000 tonnia; vuonna 2020 enää noin 12 000 tonnia. Hukkalämmön talteenottolaitteiston ja muiden kehitystoimenpiteiden avulla Vatajankoski ennustaa pääsevänsä jo vuonna 2022 täysin (100%) uusiutuvaan kaukolämpöön!

Lisäksi Knaufin tehtaan vedenkulutus laskee ja tuotteiden hiilijalanjälki pienenee. Talteen otettavasta höyrystä saadaan vuodessa tiivistettyä yli 30 000 kuutiota vettä, jota käytetään jatkossa kipsilevytehtaassa prosessivetenä. Knauf-konsernilla on yli 250 tuotantolaitosta eli hanke voi edesauttaa mittavien positiivisten ympäristövaikutusten saavuttamisessa maailmanlaajuisesti.

Vatajankoski

 •  itsenäinen, pohjoissatakuntalainen uuden energian yhtiö.
 • panostaa jatkuvaan energiatehokkuuden kehitykseen ja edistää kestäviä energiaratkaisuja
 • yhtiön historia ulottuu vuoteen 1926

Knauf Oy

 • rakentamisen ratkaisujen valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yritys
 • toiminut Suomessa vuodesta 1991
 • osa Knauf-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista kipsilevytoimittajista

Hukkalämpövoimala

 • investoinnin arvo 5 miljoonaa euroa, päätoteuttaja Vatajankoski
 • perustuu jätehöyryn lämmön ja veden talteenottoon märkäpesuriteknologialla
 • talteenotettu lämpö syötetään lämpöpumppujen kautta kaukolämpöverkon menoveteen
 • talteenotettu vesi suodatetaan ja siitä tehdään uutta prosessivettä kipsilevytehtaalle
 • työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea 25 %
 • tukee paikallista elinvoimaa, sillä hanke toteutetaan pääasiassa kankaanpääläisin voimin
 • saanut aikaan uusia avauksia teollisuuden yhteishankkeista, joista tekeillä selvityksiä.

Lue myös:

Ministeri Ohisalo tutustui hukkalämpövoimalaan

Miten idea sai alkunsa