Datalämpö

Lämpöä ilman tulta

01 – Mikä se on

Datakeskuksissa sijaitsevat palvelimet muodostavat sivutuotteenaan hukkalämpöä. Palvelimet käyttävät aina paljon sähköä, joka muuttuu datakeskukselle haitalliseksi lämmöksi. Hukkalämpöä ei yleensä perinteisissä, isokokoisissa datakeskuksissa hyödynnetä, vaan se joudutaan siirtämään taivaalle tai mereen.

Vatajankosken ja greentech-startup Kuulean innovaatiossa palvelimet sijoitetaan paikkoihin, joissa lämpö syötetään suoraan sitä tarvitsevan kiinteistön lämpöverkkoon. Asiakas saa edullista ja ekologista lämpöä, joka on tuotettu samassa rakennuksessa. Palvelinten hukkalämpöä hyödyntämällä voidaan vähentää lämmitysenergian tuotannon tarvetta, eikä suurlaskentatyö kuormita ympäristöä.

02 – Miten se toimii

Palvelimissa ei säilytetä tietoa, vaan niiden kapasiteettia vuokrataan suurteholaskentaa tarvitseville yrityksille. Näin ollen raskasta vartiointia tai sammutusjärjestelmiä ei tarvita. Laskentaa tekevät palvelimet voidaan viedä suoraan sinne, missä lämpöä tarvitaan. Vatajankoski myy datalämmön edullisesti saman rakennuksen lämmittämiseen.

Järjestelmän koko on helposti skaalattavissa kiinteistön energiantarpeen mukaan. Etäluettavasta mittarista voi seurata, paljonko energiaa järjestelmä tuottaa. Vatajankoski omistaa palvelimet. Datalämpö on helposti käyttöönotettava ratkaisu – ainoana vaatimuksena valokuituyhteys ja jatkuva tarve lämmölle.

03 – Miten sitä voidaan käyttää

Vatajankoski toteutti Kankaanpäässä pilottihankkeen, jossa rakennukseen hajasijoitettiin palvelimia. Kankaanpään uimahalliin on sijoitettu kahdeksan palvelinta, ja uimahallin vettä lämmitetäänkin nyt esimerkiksi ulkomaisen pankin tietoja prosessoimalla. Datalämpö soveltuu parhaiten paikkoihin, jossa lämpöä tarvitaan tasaisesti ympäri vuoden.

Erinomaisia käyttökohteita datalämmölle ovat esimerkiksi hotellit, kylpylät ja kunnalliset uimahallit. Edullisen hukkalämmön lisäksi asiakkaat hyötyvät vihreästä imagosta ja päästövähennyksistä. Palvelintilasta hyötyvät yhtä lailla suunnittelutoimistot, pankit kuin vaikka animaatiostudiot.

Kankaanpään uimahallissa on kahdeksan 2 kW:n tehoista laitetta, joten järjestelmän kokonaislämpöteho on 16 kW. Datalämmöllä tuotetaan noin 50 prosenttia uima-altaisiin tarvittavasta lämmöstä. Kuva: Jari Hakkarainen
Kankaanpäässä uidaan nyt vedessä, jota on lämmitetty muun muassa ulkomaisen pankin tietoja prosessoimalla. Erityisen sopivia sijoituspaikkoja hajautetulle datakeskukselle ovat uimahallit, kylpylät, hotellit ja kauppakeskukset sekä muut rakennukset, joissa on jatkuva ja suuri lämmöntarve.
Lämmöntuotanto on tasaista, lämpö saadaan siirrettyä allasveteen ja uimahallin näkökulmasta lämmitys hoitaa itse itsensä.

Tekniset tiedot

  • Erikoisvalmisteiset palvelimet sijoitetaan lämpöasiakkaan tiloihin
  • Vatajankoski myy talteen otetun datalämmön asiakkaalle suoraan sisälämpöverkkoon ja Kuulea vihreän laskentakapasiteetin sitä tarvitseville asiakkaille
  • Esimerkiksi Kankaanpään uimahallissa on kahdeksan 2 kW:n laitetta, joiden kokonaislämpöteho on 16 kW kattaen 50 % uima-altaisiin tarvittavasta lämmöstä
  • 90 minuutin animaatioelokuvan renderöinti tuottaa 102 MWh, joka kattaa 10 huoneiston rivitalon lämmöntarpeen koko vuodeksi
  • Energian uudelleenkäytön tehokkuutta mittaava ERE-arvo on jopa 96 %, joka on kymmeniä prosentteja korkeampi kuin datakeskuksissa tyypillisesti