Hukkalämpö­voimala

Hukkalämmöstä kaukolämpöä

01 – Mikä se on

Teollisissa prosesseissa syntyy usein hukkaenergiaa, joka jää hyödyntämättä. Hukkalämmön talteenotto vähentää CO2-päästöjä ja voi parhaimmillaan kattaa merkittävän osan itse tehtaan ja koko alueen kaukolämmön tarpeesta. Vatajankoski valjasti Knaufin kipsilevytehtaan tuotantoprosessissa syntyvän vesihöyryn hyötykäyttöön.

Pansian hukkalämpölaitos syöttää uusiutuvan lämmön Kankaanpään kaukolämpöverkkoon, korvaten polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Vatajankosken hukkalämpövoimala sai vastuullisuusteosta Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen. Laitos edistää EU:n keskeisiä energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja energiantuotannon uusiutuvuuteen liittyviä tavoitteita.

02 – Miten se toimii

Aiemmin taivaalle päästetty kipsilevytehtaan prosesseissa syntynyt vesihöyrymäärä ohjataan nyt kanavistoa pitkin voimalaan, jonka lämpöpumput nostavat lämmön riittävän korkeaksi kaukolämpöverkkoa varten. Kankaanpään keskustan kaukolämmön tarpeesta katetaan viisi kuukautta vuodesta hukkalämmöllä.

Märkäpesuriteknologiaan, lämpöpumppuihin ja lämmön väliaikaisvarastointiin perustuva teknisten ratkaisujen yhdistelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Märkäpesuriteknologiaa ei ole aiemmin sovellettu tuottamaan kaukolämpöä ilman lisälämmönlähdettä. Vatajankosken innovaatiossa ulkopuolista energiaa tai erillistä poltinta ei tarvita, lämpöpumput riittävät.

03 – Miten sitä voidaan käyttää

Hukkalämpövoimala toimii kaukolämmön kilpailukyvyn ja hintavakauden varmistajana. Kaikkiin polttoaineisiin liittyy merkittäviä hinta-, vero- ja saatavuusriskejä, ja mitä suurempi osa kaukolämmöstä tuotetaan päästöttömästi ilman polttamista, sitä vakaammalla pohjalla kaukolämmön tuotanto on pitkällä aikavälillä.

Suurin osa Knaufin tehtaan vesihöyrystä tiivistyy takaisin vedeksi, jota on tarkoitus hyödyntää kipsilevytehtaan prosessivetenä. Höyryn hyödyntäminen säästää näin myös pohjavettä. Vatajankosken hankkeesta hyötyvät ympäristön lisäksi ihmiset. Seudun elinvoima vahvistuu ja kaukolämpö on jatkossakin alueen edullisin lämmitysratkaisu.

Hukkalämpövoimala valmistui keväällä 2021.
Knaufin tehtaassa kipsilevyjä valmistettaessa syntyy lämmintä vesihöyryä. Vatajankoski ottaa lämmön talteen ja syöttää sen kaukolämpöverkkoon.
Kaukolämpöakkujen kuljetus Kankaanpään Tehtaankadulta Pansian rakennustyömaalle tammikuussa 2021.
Kuvassa etualalla pyöreät perustat, joihin 26 metriä korkeat akut sijoitettiin.
Kaukolämpöakkujen nosto paikoilleen tammikuussa 2021.
Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen vihki Vatajankosken hukkalämpövoimalan käyttöön tiistaina 6.4.2021
Hukkalämpölaitos sijaitsee Kankaanpään Pansialla yhteistyökumppaniyritys Knaufin vieressä.

Tekniset tiedot

  • Pansian hukkalämpövoimala ottaa talteen sekä jätehöyryn että veden
  • Talteenotettu hukkalämpö syötetään kaukolämpöverkon menoveteen
  • Hukkalämpövoimala hyödyntää märkäpesuriteknologiaa ilman lisälämmönlähdettä
  • 2 lämpöpumppua = n. 6 MW
  • 2 vesisäiliötä = 3000 m3 varastoi energiaa n. 200 MWh
  • 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä, kattaa 1/3 alueen vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta
  • Jätehöyrystä tiivistetään yli 30 000 kuutiota vettä, ja talteenotettu vesi kierrätetään tehtaan prosessivedeksi