Uutiset|

Karvianjoen alueen vesistökunnostus tutuksi

Jyllinkosken vesivoimalaitos
Näkymä Jyllinkoskella 2024 alkutalvella

Olemme mukana puhumassa Karvianjoen alueen vesistökunnostus tutuksi! -tilaisuudessa Honkahovissa Honkajoella tiistaina 5.3. klo 16.30–19.30. Tilaisuuden järjestävät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja Pyhäjärvi-instituutti. Illan tarkoituksena on tutustuttaa Karvianjoen alueen vesistö-, valuma-alue- ja elinympäristökunnostushankkeet sekä eri toimijat paikallisille. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, ja illan aikana on kahvitarjoilu.

Puheenvuorossamme käymme läpi Jyllinkosken voimalaitospadon purkusuunnitelmaa. Puhujana toimii Janne Korpela. Voimalaitoksen purkaminen on todella merkittävä toimenpide uhanalaisten kalakantojen, jokihelmisimpukan ja koko virtavesiekosysteemin tilan parantamisessa. Ajatus voimalan purkamisesta lähti Vatajankoski Oy:ltä itseltään. Lisäksi hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma, jonka tavoitteena on vaelluskalakantojen elvyttäminen.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan tarkemmin alhaalta.

Tervetuloa!