Energiatehokkuus, Uutiset|

Kirkkokallion energiapuisto on kiertotalouden edelläkävijä

Honkajoella sijaitsevan Kirkkokallion yritykset tuottavat yhdessä bioenergiaa. Energiapuiston tuloksellisen toiminnan mahdollistaa yritysten laaja yhteistyö. Kirkkokalliolla pyritään välttämään jätteen muodostumista ja kaikki hyödynnettävissä oleva käytetään tavalla tai toisella ennen kuin ne päätyvät jätteeksi.  Ilmasto kiittää ja yhteistyö tuo yrityksille säästöjä.– Voidaan todeta, että saumattomampaa yhteistyötä eivät asiakkaat ja energiayhtiö voi tehdä. Jokaisen jäte on muodostunut naapuriyrityksen hyötyresurssiksi. Prosessi on kehittynyt ja kehitetty tarpeen mukaan.

Yhteistyössä syntyy energiavirtojen ikiliikkuja

Gasum Oy:n biokaasulaitos käsittelee vuodessa useita kymmeniä miljoonia kiloja jätettä. Tästä osa tulee alueen ulkopuolelta. Jätteestä Gasum Oy jalostaa biokaasua, joka toimitetaan Vatajankosken moottorivoimalaitokselle, vuonna 2016 kaasua toimitettiin 27500 MWh. Moottorivoimalaitoksella kaasusta jalostetaan sähköä, kaukolämpöä ja höyryä Honkajoki Oy:n tarpeisiin. Tällä on saatu estettyä noin 2 433 000 m³ ilmastolle haitallisen metaanikaasun pääsy ilmakehään. Lisäksi Gasum Oy:n prosessista on tullut kaasuuntumatonta mädätysjätettä, joka on käytetty peltojen orgaanisena lannoitteena. Honkajoki Oy prosesseissa syntyvä lauhdelämpö jaetaan lämpöverkkoa pitkin alueen muihin yrityksiin.

Kirkkokalliota kiitellään laajasti

Kirkkokallion toimintatapaa kiittelevät niin asiasta kiinnostuneet vierailijat kuin alan asiantuntijat. Sitrassa Kirkkokallion toimintatapaa käytetään malliesimerkkinä, kun suomalaista osaamista esitellään. Selvääkin selvempää on, että hyvää on syntynyt, kun lähtökohtana on ollut aito tarve, halu tehdä yhteistyötä ja innovatiivisia toimijoita.

– Kirkkokallion alue on alun perin kehittynyt yritysten tarpeesta ja kehittyy edelleen. Meillä energiayhtiössä kaikki toiminta kulminoituu asiakaslähtöisyyteen. Haluamme olla monipuolinen energiaratkaisujen toimittaja, palvella asiakasta tarvelähtöisesti ja oikeanlaisilla ratkaisuilla. Kirkkokalliossa tämä ideologia toteutuu loistavasti.

Kuluvan vuoden aikana alueen energiatuotantoa täydennetään uudella energiavarastolla tehostamaan energiaprosessia entisestään.

Kaaviokuva kokonaisuudesta.

Bioenergiaa ja vähän muutakin

Gasum Oy: Biokaasulaitos käsittelee 60 miljoonaa kiloa jätettä vuoden aikana. Mädättämö käsittelee elintarviketeollisuuden sivutuotteita ja biojätettä. Laitoksessa tuotetaan biokaasua viisi miljoonaa kuutiometriä vuoden aikana. Maassa kulkevan putken kautta se johdetaan moottorivoimalaan, josta Vatajankoski jalostaa sähköä, höyryä ja lämpöenergiaa. Mädätysjäännös myydään seutukunnan maatiloille lannoitteena

Honkajoki Oy:  tehtaalla lihateollisuuden sivutuotteet eli teurasjätteet muuttuvat steriiliksi prosessoiduksi eläinvalkuaiseksi, luujauhoksi, luomulannoitteiksi, rehuiksi ja rasvaksi, josta Neste Oil vamistaa biodieseliä.

Kasvihuoneet:  Hevikolmion, KKK-vihanneksen ja Honkatarhan kasvihuoneet, joiden kasvijätteet menevät myös kierrätyksenä jatkokäyttöön.

Vatajankosken moottorivoimala: Maassa kulkevan putken kautta biokaasulaitoksen biokaasu johdetaan moottorivoimalaan, josta Vatajankoski jalostaa sähköä, höyryä ja lämpöenergiaa. Moottorivoimalan höyry päätyy kokonaisuudessaan Honkajoki Oy:n hyödyksi.

Kirkkokallion teollisuuspuisto pähkinänkuoressa

Honkajoella sijaitseva Kirkkokallio on pinta-alaltaan 150 ha.

Alueen kiertotalouspioneerit: Honkajoki Oy, KKK-Vihannes Oy, Lihajaloste Korpela Oy, Honkatarhat Oy, Hevikolmio Oy, Honkajoen tuulipuisto, Gasum Oy ja Vatajankoski

Investointeja Kirkkokalliolle on tehty  viime vuosien aikana 100 milj. euroa, mikä on yhtä paljon kuin alueella sijaitsevien yritysten liikevaihto yhteensä.

Työllistää suoraan ja / tai välillisesti 200 henkilöä.