Älykaukolämpö pienentää kaukolämpölaskua todistetusti!