Uuden kynnyksellä

Vuonna 2019 Vatajankosken Sähkö valmistautui nahkansa luomiseen. Yhtiömme ydinliiketoiminnat jatkoivat tasaisen varmaa kehittymistään, mutta niiden rinnalle alkoi putkahdella uusia kasvuliiketoimintoja, jotka lähtivät versomaan kohti aurinkoa.

Yhtiömme ydin, sähköverkkoliiketoiminta, kasvatti liikevaihtoaan reilut viisi prosenttia, vaikka sähkön siirtovolyymi verkkoalueella laski vajaalla kahdella prosentilla vuoden 2019 aikana. Tärkein syy positiiviseen liikevaihtokehitykseen oli elokuun alussa toteutettu sähkön verollisten siirtohintojen korotus keskimäärin reilulla seitsemällä prosentilla. Korotuksella pyritään varmistamaan, että yhtiö kykenee rahoittamaan sähkömarkkinalain vaatimat säävarmuusinvestoinnit. Tätä kirjoittaessa näyttää kuitenkin siltä, että vuonna 2020 vaatimusten täyttämiseen saataisiin kahdeksan vuoden jatkoaika, mikä vähentäisi painetta siirtohintojen korotuksiin tulevaisuudessa.

Kaukolämpöliiketoiminta on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Vuonna 2019 kaukolämmön kulutus Kankaanpäässä aleni vajaalla kahdella prosentilla, mutta teollisuushöyryn myynti Honkajoen voimalaitokselta kasvoi yli 15 prosentilla. Samaan aikaan Älykaukolämpöpalveluiden käyttö kasvoi nopeasti, ja vuoden lopussa jo yli 40 kiinteistöä Kankaanpäässä oli kytketty Älykaukolämpöön. Älykaukolämpöpalvelulla minimoidaan kiinteistön lämmönkäyttöä mittaamalla reaaliaikaisesti kiinteistön sisälämpötilaa ja ohjaamalla mittausten perusteella kiinteistön lämmitystä ja sen ajoitusta asiakkaan ja kaukolämpöverkon kannalta optimaalisesti. Älykaukolämpöpalvelu siis vähentää asiakkaan kaukolämpömaksuja. Me yhtiönä taas pystymme palvelun avulla optimoimaan koko kaukolämpöjärjestelmämme toimintaa tuotanto, verkko ja kulutus huomioiden. Tällä saadaan aikaan kustannushyötyjä, joiden avulla kaukolämpöasiakkaillemme voidaan varmistaa jatkossakin Suomen alhaisimpiin kuuluvat kaukolämmön hinnat.

Myös lämmön tuotannossa tapahtuu paljon. Olemme käynnistelemässä merkittävää teollisen hukkalämmön talteenottohanketta Kankaanpäässä. Toteutuessaan hanke korvaa polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa, tiivistää paikallista teollista yhteistyötämme ja varmistaa osaltaan kaukolämmön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi olemme pilotoimassa kaukolämpöverkossamme älykkäitä palvelimia, jotka on suunniteltu siten, että laskentakapasiteetin käytöstä syntyvä hukkalämpö saadaan otettua tehokkaasti talteen suoraan kaukolämpöverkkoon. Ilman uusiakin toimenpiteitä olemme onnistuneet vähentämään energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä merkittävästi viime vuosina. Vuoteen 2015 verrattuna vuoden 2019 hiilidioksidipäästöt laskivat peräti 55 prosentilla alle 20 000 tonniin, ja arvioimme kehityksen jatkuvan samansuuntaisena tulevinakin vuosina.

Tilikauden päättymisen jälkeen olemme käynnistäneet pohdinnat vähittäismyyntiliiketoiminnan kehittämiseksi. Etsimme erityisesti kumppaneita, joiden avulla liiketoiminnan kehittämistä voitaisiin jatkaa leveämmin hartioin, mutta paikallisesta läsnäolosta kiinni pitäen. Kumppanuus varmistaisi asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvät ja uudistuvat sähkötuotteet sekä kilpailukykyisen hinnoittelun. Näemme, että liiketoiminnan kehittäminen asiakkaita jatkuvasti paremmin palvelevaksi vaatii tässä kohtaa erikoistunutta toimijaa. Järjestelyn myötä keskitämme omia resurssejamme ja investointejamme uusien ja voimakkaasti kasvavien lämpöön liittyvien palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin.

Kaiken kaikkiaan Vatajankosken Sähkön perusliiketoiminta on erinomaisessa kunnossa. Vahva kassavirta ja terve tase mahdollistavat uusien, tulevaisuuteen suuntautuvien kasvuinvestointien tekemisen. Pitämällä huolen perusliiketoiminnasta samalla uutta kasvua luoden varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden,
yhtiön kilpailukyvyn säilymisen sekä ympäristön ja sidosryhmiemme kannalta vastuullisen toiminnan pitkälle tulevaisuuteen

 

 

 

 

 

 

Pekka Passi
Toimitusjohtaja
Vatajankosken Sähkö

 


Vuosikatsaus 2019 (pdf.)