Mies uimassa altaassa, joka on lämmitetty datalämmöllä


Vatajankoski tekee rakennuksista ekologisempia palvelinten avulla

Uuden energian yhtiö Vatajankoski innovoi jatkuvasti uusia keinoja vähentää ilmastopäästöjä. Yrityksen tuorein läpimurto on hajautettu datakeskus. Jo ensimmäisten toimintakuukausien aikana on varmistunut, että kyseessä on ekologinen ja edullinen keino lämmittää vaikkapa uimahallin altaita.

Datakeskuksissa syntyy aina sivutuotteena lämpöä, mutta se jää usein hyödyntämättä. Vatajankoski Oy:llä on Kankaanpäässä käynnissä hanke, jossa energiayhtiö on hajasijoittanut rakennukseen palvelimiaan, joiden hukkalämmön se myy edullisesti saman rakennuksen lämmittämiseen. Järjestelmä käynnistettiin marraskuussa, ja etäluettavasta mittarista on voitu seurata, paljonko energiaa järjestelmä tuottaa.

– Olemme todistaneet, että idea datalämmöstä kiinteistön sisällä toimii. Laskentaa tekevät palvelimet voidaan viedä suoraan sinne, missä lämpöä tarvitaan, toteaa Vatajankosken kehitysinsinööri Aleksi Granfors tyytyväisenä.

Kankaanpään uimahalliin on sijoitettu kahdeksan palvelinta. Samalla, kun Vatajankoski myy ympäristöystävällistä hukkalämpöä uima-altaiden lämmittämiseen, yrityksen yhteistyökumppanina toimiva greentech-startup Kuulea Energia myy omille asiakkailleen uimahalliin sijoitettujen palvelinten laskentakapasiteettia. Suurteholaskennalle on globaalisti valtava tarve, ja Kankaanpäässä uidaankin nyt vedessä, jota on lämmitetty muun muassa ulkomaisen pankin tietoja prosessoimalla.

Koska palvelimet on tarkoitettu suurteholaskentaan eikä niillä näin ollen säilytetä arkaluonteisia tietoja, ne eivät tarvitse erityistä vartiointia. Ne voidaan sijoittaa lähes mihin rakennukseen vain. Erityisen sopivia sijoituspaikkoja hajautetulle datakeskukselle ovat uimahallit, kylpylät, hotellit ja kauppakeskukset sekä muut rakennukset, joissa on jatkuva ja suuri lämmöntarve.

Hukkalämmöllä puolet uimavesien lämmityksestä

Kankaanpään uimahallissa on kahdeksan 2 kW:n tehoista laitetta, joten järjestelmän kokonaislämpöteho on 16 kW. Datalämmöllä tuotetaan noin 50 prosenttia uima-altaisiin tarvittavasta lämmöstä. Toinen puoli tulee kaukolämmöstä, joka aiemmin oli ainoa lämmitysmuoto. Hajautetun datakeskuksen koko mitoitettiin sellaiseksi, että palvelinten hukkalämpö saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ympäri vuoden.

– Järjestelmän koko on helposti skaalattavissa kiinteistön energiantarpeen mukaan. 16 kilowattia on suuressakin kiinteistössä merkittävä jatkuva teho, ja kun lämpö tuotetaan altaiden vieressä paikan päällä, säästytään siirtohäviöiltä. Mitään suuria yllätyksiä ei ole tullut, ja kaikki sujuu hyvin. Lämmöntuotanto on tasaista, lämpö saadaan siirrettyä allasveteen ja uimahallin näkökulmasta lämmitys hoitaa itse itsensä, kertoo Aleksi Granfors, joka toimii hankkeessa projektipäällikkönä.

– Tämä on yksi urani kiinnostavimmista projekteista ja minulle hyvin mieluinen. Olemme täysin uusien asioiden äärellä, joten työ on mukavan vaativaa ja opettavaista, Aleksi Granfors kertoo.

Samassa kaukolämpöverkossa kolme ekologista innovaatiota

Jotta ilmastopäästöt saadaan laskemaan, kiinteistöjen lämmitykseen tarvitaan jatkossa teknologiaa, joka ei perustu minkään aineksen polttamiseen. Suomessa hallitusohjelmassa on linjattu, että fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä – julkisissa rakennuksissa jo 2024.

Vatajankoski haluaa tehdä oman osansa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joten se jatkaa innovoimista. Yhtiön ensimmäinen hajautettu datakeskus, josta lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon, on toiminut jo pari vuotta. Tätä datakeskusta laajennetaan, ja muita keksintöjä jatkojalostetaan. Lähekkäin on kaikkiaan kolme lupaavaa innovaatiota: Hajautettu datakeskus ottaa talteen suurteholaskennassa syntyvän hukkalämmön. Sitä jatkolämmitetään kaukolämpöverkkoon sopivaksi sähköllä ladattavalla hiekka-akulla, joka käynnistetään keväällä 2022. Siten kaksi yksinäänkin mielenkiintoista ideaa yhdistyy aivan ainutlaatuisella tavalla. Lisäksi läheisellä teollisuusalueella toimii Vatajankosken hukkalämpövoimala, joka ottaa talteen ja syöttää kaukolämpöverkkoon viereisessä kipsilevytehtaassa syntyvän kuuman vesihöyryn, joka aiemmin päätyi hukkalämpönä taivaalle.

Aihe mediassa:

Tekniikka&Talous

Mikrobitti

Tivi

Yle Satakunta 14.4. klo 9.30 uutiset

Lue lisää:

Animaatioelokuvalla lämmitetty uima-allas

Lisätietoja:

Aleksi Granfors
kehitysinsinööri / Vatajankoski
puh. 044 578 2290 / aleksi.granfors@vatajankoski.fi

Pekka Passi
toimitusjohtaja / Vatajankoski
puh. 040 508 6367 / pekka.passi@vatajankoski.fi

Vatajankoski on innovatiivinen, asiakasläheinen ja reilu uuden energian yhtiö. Toimintamme lähtökohtana on kehittää jatkuvasti uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla pystymme vähentämään energian hukkakulutusta ja päästöjä, lisäämään energiaomavaraisuutta ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. www.vatajankoski.fi