Kipsilevytehtaan vesihöyry hyötykäyttöön – Vatajankosken hukkalämpövoimala sai vastuullisuusteosta Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen

-360 tn
CO2-säästöt

Teollisissa prosesseissa syntyy usein hukkaenergiaa, joka karkaa taivaan tuuliin. Knauf Oy:n kipsilevytehtaalla Kankaanpäässä hukkalämpö saadaan nerokkaasti talteen sekä tehtaan että koko kaupungin käyttöön. Vatajankosken rakentama laitos minimoi CO2-päästöt, säästää pohjavettä ja kattaa noin kolmasosan vuotuisesta Kankaanpään keskustan kaukolämmön tarpeesta.

Haemme energiansäästöä jatkuvasti, ja Knaufilla on konsernitason tavoitteet päästöjen vähentämiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Lisäksi asiakkaamme toivoivat tietoa tuotteidemme hiilijalanjäljestä ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Keskustelimme Vatajankosken kanssa tuotantoprosessissa syntyvästä vesihöyrystä, ja he keksivät innovatiivisen ratkaisun hukkaenergian hyödyntämiseksi, toteaa tehtaanjohtaja Olli Santahuhta.

Vatajankosken laskelmien ja suunnittelun tuloksena syntyi idea lämmöntalteenottolaitoksesta. Märkäpesuriteknologiaan, lämpöpumppuihin ja lämmön väliaikaisvarastointiin perustuva teknisten ratkaisujen yhdistelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Märkäpesuriteknologiaa ei ole aiemmin sovellettu tuottamaan kaukolämpöä ilman lisälämmönlähdettä.

Vatajankoski on yrityksenä erittäin avoin ja eteenpäin katsova. Keskustelusuhteemme on erittäin hyvä – yhteinen sopimus syntyi, kun löimme kortit avoimesti pöytään. Molempien osapuolten pelot, riskit ja hyödyt käytiin avoimesti läpi. Yhteistyö heidän kanssaan jatkuu ilman muuta.

Viiden miljoonan euron investointiin saatiin 25 % työ- ja elinkeinoministeriön tukea, ja oivallus toi Vatajankoskelle Vuoden Energianerokas 2021 -kilpailun voiton yhdessä kahden muun palkitun kanssa.

Keskusta lämpenee viisi kuukautta vuodesta pelkällä hukkalämmöllä

Hanke hukkalämpövoimalan rakentamiseksi eteni suunnitelmien mukaan, ja laitos käynnistettiin syksyllä 2021. Aiemmin taivaalle päästetty suuri vesihöyrymäärä ohjataan nyt kanavistoa pitkin voimalaan, jonka lämpöpumput nostavat lämmön riittävän korkeaksi kaukolämpöverkkoa varten. Keskustan kaukolämmön tarpeesta katetaan viisi kuukautta vuodesta pelkällä hukkalämmöllä.

Hukkalämmön lämpötila on yleensä matala, ja sitä pitää jollakin konstilla nostaa. Vatajankosken innovaatiossa ulkopuolista energiaa tai erillistä poltinta ei tarvita, lämpöpumput riittävät. Hukkalämmön käytöllä korvataan puupolttoaineiden ja turpeen polttoa.

Suurin osa vesihöyrystä tiivistyy takaisin vedeksi, joka on tarkoitus hyödyntää kipsilevytuotannossa prosessivetenä. Knauf ja Vatajankoski tekevät tiivistä yhteistyötä ja parantavat prosessia jatkuvasti veden täydelliseen kiertoon pääsemiseksi.

Laitos on saanut positiivista julkisuutta ja olen itse käynyt kertomassa sen toimintaperiaatteista esimerkiksi yliopiston seminaareissa. Meillä on Vatajankosken kanssa meneillään myös uusia hankkeita. Edelleen kiinnitän aamuisin huomiota vesihöyryn puutteeseen, kun saavun töihin. Aiemmin se oli huono merkki – epäilin vikaa tuotannossa. Nyt se on pelkästään hieno asia, sanoo Santahuhta.

Ainutlaatuinen hukkalämpövoimala

  • Jätehöyryn lämmön ja veden talteenotto
  • Märkäpesuriteknologia ilman lisälämmönlähdettä
  • 2 lämpöpumppua = n. 6 MW
  • 2 vesisäiliötä = 3000 m3 varastoi energiaa n. 200 MWh
  • 5 milj. € investointi, päätoteuttaja Vatajankoski

Positiiviset ympäristövaikutukset

  • 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä
  • Talteenotettu hukkalämpö kaukolämpöverkon menoveteen
  • Hukkalämpö kattaa 1/3 alueen kaukolämmön vuotuisesta tarpeesta
  • Höyrystä tiivistetään yli 30 000 kuutiota vettä vuodessa
  • Jätehöyrystä talteenotettu vesi pyritään tulevaisuudessa myös kierrättämään tehtaan prosessivedeksi.

Jutellaanko?