Uutiset, Mediatiedote|

Vatajankosken vesivoimalaitos saa uuden omistajan

Vatajankosken vesivoimalaitos ja horisontti kesällä

Kankaanpäässä sijaitseva Vatajankosken vesivoimalaitos saa uuden omistajan ruotsalaistaustaisesta Locus Hydro Oy:stä, jonka kanssa Vatajankoski Oy on sopinut voimalaitoksen kaupasta 1.7. Uusi omistaja suunnittelee investoivansa merkittävästi laitostekniikan ja vesiputken modernisointiin sekä rakentavansa kalatien vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi. Vatajankoski Oy on vuonna 2021 kertonut suunnitelmistaan luopua molemmista käyttöikänsä päähän tulleista Karvianjoen pienvesivoimaloistaan.

Vatajankoski Oy:n suunnitelma luopua Karvianjoen pienvesivoimasta etenee, kun yhtiö myy Vatajankosken vesivoimalaitoksen ruotsalaistaustaiselle Locus Hydro Oy:lle. Locus Hydro Oy:n omistaa ruotsalainen Locus Energy AB, jonka omistaa yli 90-prosenttisesti SEB-pankkikonserni. Ostaja on kertonut investoivansa merkittävästi vesivoimalaitoksen modernisointiin ja jatkavansa laitoksen sähköntuotantoa. Osana investointeja ostaja on ilmoittanut rakentavansa padolle kalatien vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi.

– Teimme vuonna 2021 päätöksen luopua Karvianjoen vesivoiman tuotannosta, sillä voimalaitokset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Laitosten uudistaminen olisi vaatinut meiltä hyvin suuria investointeja, joita emme nähneet järkeviksi toteuttaa. Uuden omistajan myötä lähes 100-vuotinen sähköntuotannon perinne Vatajankosken vesivoimalaitoksella jatkuu. Halusimme myös varmistaa, että ostaja sitoutuu poistamaan vaelluskalojen nousuesteen padolta, kertoo Vatajankosken toimitusjohtaja Pekka Passi.

Locus Hydro Oy on ruotsalaisen Locus Energy AB:n tytäryhtiö. Locus Energy investoi olemassa oleviin, paikallisiin vihreän energian tuotantolaitoksiin. Yhtiöllä on pitkä kokemus vesivoiman tuotannon kehittämisestä, ja sen toiminta-ajatuksena on modernisoida vanhoja laitoksia ja tehdä niiden tuotannosta joustavampaa ja tehokkaampaa. Vesivoiman lisäksi yhtiö investoi tuulivoimaan, aurinkovoimaan, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä sähköverkkoihin ja sähkövarastoihin. Yhtiö omistaa jo pienvesivoimaa Norjassa ja Ruotsissa sekä muun muassa Mäkelänkankaan tuuli- ja aurinkopuistot Haminassa.

Vatajankoski Oy:n omistaman toisen pienvesivoimalaitoksen, Jyllinkosken osalta vesivoimalaitospadon purkutyöt aloitetaan heinäkuussa ja koskialue ennallistetaan syksyyn mennessä. Karvianjoen vesivoimantuotannon osuus Vatajankosken omistamasta sähköntuotannosta on ollut viiden prosentin luokkaa. Paikallisesta pienvesivoimasta luopuminen on Vatajankosken strategian mukainen ratkaisu, mutta se ei ole ollut yritykselle helppo, sillä Vatajankosken historia linkittyy vahvasti paikalliseen vesivoimaan.

Vatajankosken vesivoimalaitoksen myynti ei vaikuta Vatajankoski Sähköverkon asiakkaiden sähkönsaantiin tai sopimuksiin. Vatajankoski luopui sähköenergian vähittäismyyntiliiketoiminnasta vuonna 2020.

Lisätiedot:

Pekka Passi, Toimitusjohtaja / Vatajankoski Oy
puh. 040 508 6367 / pekka.passi@vatajankoski.fi

Vatajankoski on innovatiivinen, asiakasläheinen ja vastuullinen uuden energian yhtiö. Toimintamme lähtökohtana on kehittää jatkuvasti uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla pystymme vähentämään energian hukkakulutusta ja päästöjä, lisäämään energiaomavaraisuutta ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. www.vatajankoski.fi