TIEDOTE OSAKKEENOMISTAJILLEMME 27.3.2020

Varoitus Leppäkosken harhaanjohtavasta viestinnästä

Leppäkoski Group on lähestynyt useita omistajiamme ostotarjouksella, joka sisältää harhaanjohtavia väitteitä. Kirjeessä väitetään, että Vatajankosken Sähkö Oy:n oma näkemys yhtiön (E-sarjan) osakkeen käyvästä arvosta on 50-80 euroa, jolloin Leppäkosken tarjoama hinta olisi jopa kuusinkertainen tähän nähden. Tämä ei pidä paikkaansa.  Yhtiö ei ota kantaa osakkeidensa arvoon. Yhtiökokous on toki tänäkin vuonna antanut hallitukselle valtuutuksen hankkia yhtiön omia E-osakkeista tällä arvolla, mutta valtuutuksen tarkoitus on taata osakkeenomistajillemme tapa luopua omista osakkeistaan, jos markkinoilta ei löydy soveliasta ostajaa. Hintahaarukka ei kuvaa yhtiön näkemystä E-sarjan osakkeensa arvosta.

24.3.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa käsiteltiin Icecapital Pankkiiriliike Oy:n marraskuussa 2018 tekemää arvonmääritystä, jonka tuloksena Vatajankosken Sähkö Oy:n K-osakkeen arvoksi muodostui 62,9 euroa. E-osakkeen arvoksi samassa arvonmäärityksessä muodostui likimain kymmenkertainen arvo, koska E-osakkeen oikeus yhtiön osinkoihin on kymmenkertainen K-osakkeeseen nähden. Icecapitalin arvonmäärityksessä saatu arvo E-osakkeelle on siis merkittävästi suurempi kuin Leppäkosken nyt esittämässä tarjouksessa.

Tässä yhteydessä on myös hyvä huomauttaa, että Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, jonka mukaan yhtiön vanhoilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus E-sarjan osakkeisiin, jos niitä ollaan myymässä taholle, jolla ei ole voimassa olevaa liittymäsopimusta yhtiön energianjakeluverkkoon. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke, jonka mukaan luovutustoimin tapahtuvaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamista arvioidessaan yhtiön hallitus arvioi mm. ostajan mainetta ja soveltuvuutta kasvattamaan omistustaan yhtiössä.

Kunnioittavin terveisin,

Pekka Passi
Toimitusjohtaja
Vatajankosken Sähkö Oy

Vatajankoski
Kirjoittaja:Vatajankoski Me Vatajankosken sähkössä olemme lähellä sinua. Missä ikinä oletkin.