Uutiset, Mediatiedote|

Vatajankoskelle Työ- ja elinkeinoministeriön tuki lämpöpumppuinvestointiin Honkajoella

Vatajankosken Kirkkokallion yksikkö.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt investointitukea yhdeksälle uuden energiateknologian demonstraatiohankkeelle. Vatajankoski aikoo hyödyntää saamaansa 1,16 miljoonan euron tukea korvatakseen turpeella tuotettua teollisuushöyryn tuotantoa moderneilla lämpöpumpuilla Kirkkokallion teollisuusalueella, Honkajoella.

TEM:n investointipäätöksen myötä Vatajankoski alkaa valmistella investointihanketta ja sen lopullinen päätös tullaan todennäköisesti tekemään 2024 alkupuoliskolla. Hankkeen toteutuessa sen kokonaisinvestointi tulee olemaan noin neljä miljoonaa euroa. Suomen ensimmäiset teollista höyryä tuottavat lämpöpumput tulisivat hyödyntämään teollisuuden lauhde- ja hukkalämpöä parantaen prosessin energiatehokkutta. Samalla turpeen polttoa ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää.

Investoinnin avulla pystytään testaamaan modernin lämpöpumpputeknologian soveltuvuutta korvaamaan fossiilisen polttoaineen käyttöä teollisessa höyryntuotannossa. Mikäli matalapainehöyryä tuottavat lämpöpumput osoittautuvat tehokkaiksi teollisten hukkalämpöjen hyödyntämisessä, voi tällä olla merkittäviä vaikutuksia Suomessa toimivan teollisuuden kykyyn vähentää kasvihuonepäästöjään.

Vatajankoskelle myönnetty tuki on Työ- ja elinkeinoministeriön mahdollistama Energiatuki, jonka tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Lue lisää tehdyistä investointipäätöksistä TEM:n uutisesta: Lähes 90 miljoonaa euroa investointitukea yhdeksälle uuden energiateknologian demonstraatiohankkeelle.