Kankaanpää vähentää katuvalojen energiankulutusta 35 % yhdessä Vatajankosken kanssa

-35 %
Energiankulutus

Marja Vaajasaari haastattelussa Kankaanpään kaupungin tiloissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU on ohjannut asetuksillaan katuvalaistusta energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Tämän myötä kunnat, kuten Kankaanpää, ovat joutuneet suunnittelemaan, miten toteuttaa sääntelyn aiheuttamat suuret investoinnit verkon ajan tasalla pitämiseksi. Kankaanpää vastasi haasteeseen solmimalla Vatajankosken kanssa vuonna 2020 pitkän palvelusopimuksen, jossa katuvaloverkon omistus, ylläpito ja pitkäjänteinen kehittäminen siirtyi Vatajankosken osaaviin käsiin.

Kankaanpään pitkäaikainen tekninen johtaja Marja Vaajasaari kuvailee valaistuksen merkitystä Kankaanpään kaupungille.

Valaistus on oleellinen osa kaupunkikuvaa ja lisää osaltaan viihtyisyyttä. Turvallisuus on tässä myös tärkeä näkökulma sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille. Liikenteen kannalta voidaan puhua optisesta ohjauksesta. Eri paikoissa käytämme hieman erilaisia valaisimia, jotka valitaan alueen tarpeiden mukaan.

Kankaanpäällä ei aiemmin ollut varsinaista katuvalaistukseen erikoistunutta osaamista. Valaistuksen rakentaminen ja suunnittelu hankittiin ostopalveluna. Rakentamishankinnat kilpailutettiin –  ensin laadittiin suunnitelmat konsultilla ja sen jälkeen kilpailutettiin urakointi. Tämä kaikki tuotti kustannuksia ja vei paljon aikaa muulta työltä.

Meillä oli ollut aikaisemminkin yhteistyötä Vatajankosken (ent. Vatajankosken Sähkön) kanssa. He huolsivat katuvalaistusta, tekivät tarvittaessa korjauksia ja suorittivat vuosihuoltoja. Vatajankoski oli meille tuttu ja pitkäaikainen kumppani valaistuksen rakentamisessa. Se loi osaltaan turvaa sille, että uskalsimme solmia heidän kanssaan tämän pitkän palvelusopimuksen. Vatajankoski on ollut meille lähellä oleva luotettava toimija.

Ennen sopimuksen tekoa Kankaanpää teetti yleissuunnitelmat elohopeavalaisinten sekä suurpainenatriumvalaisinten vaihdoista. Laadittiin myös laatuohjeet sopimuksen pohjaksi. Sopimuksessa määritettiin ajanjakso, jonka kuluessa elohopeavalaisimet pitää korvata energiatehokkaimmalla valaisimilla. Lisäksi suurpainenatriumvalaisinten vaihdolle annetttiin määräaika.

Oli helpotus, että saimme asiantuntevan kumppanin, joka otti hoitaakseen toteutuksen. Tavoitteena oli selkeästi parantaa energiatehokkuutta ja se oli laskettu mukaan sopimukseen. Ohjeistuksessamme on määritelty laatukriteerit, jotka määrittävät muun muassa, millainen valaistus pitää olla erilaisilla kaduilla ja puistoissa. On helpompaa, että tämä on ennalta sovittu, toteaa Vaajasaari.

Kankaanpään paloaseman uudet valaisimet
Vatajankoski toteuttaa tarvittaessa myös rakennusten valaisinten päivityksiä.

Vatajankoski tunnetaan pitkäaikaisena kumppanina

Vaajasaaren mukaan yhteistyö on ollut kitkatonta koko ajan. Nyt, jos katuvalaistusta halutaan laajentaa, sopimus määrittää selkeästi Vatajankosken velvollisuudet toteuttaa laajennukset ja miten kaupunki korvaa investointikustannukset. Vatajankoski on sitoutunut palvelusopimukseesaan kehittämään Kankaanpään katuvaloverkostoa koko 20 vuoden sopimuskauden ajan. Kankaanpäässä on noin 4000 valaisinpistettä kaduilla, teillä, puistoissa ja urheilureiteillä. Valaisimille sähköä syöttävät 80 katuvalokeskusta. Huoltokierroksia katuvaloverkostolle tehdään sopimuksen mukaan vuosittain.

Vuositasolla led-valaisimia vaihdetaan satoja ja vuoden 2024 suunnitelmassa onkin reilun 500 valaisimen vaihto. Lisäksi saman vuoden aikana katuvaloverkkoa laajennetaan muun muassa Kuninkaanlähteenkatu-Pansiantie-alueella noin 2 km:n matkalla, mikä mahdollistaa ajoradan valaisun lisäksi myös alueen suositun lenkkeilyreitin turvallisen käyttämisen pimeinä tunteina.

Kuninkaanlähteenkadun ja Pansiantien projektissa on onnistuttu hienosti. Pansiantien valaistus kuuluu Ely-keskuksen ylläpitämään valaistusverkkoon. Alueen valaistusprojektin myötä saimme Ely:n laajentamaan valaistusta kantatie 44:llä (Laviantie) Kelankaaren ja Pansiantien välillä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä saavutus, joka oli tulosta yhteistyöstämme.

Energiatehokkuutta, turvallisuutta ja miellyttävää valaistusta

Led-valaisimet tarjoavat laadukkaampaa valoa, eivät juurikaan menetä valaistustehoaan iän myötä ja laskevat energiankulutusta kymmeniä prosentteja. Myös liikenneturvallisuus paranee ja jalankulkijoiden suojatien ylityksestä tulee turvallisepaa. Yöaikaan, kun liikennettä ei juurikaan ole, valaistusta himmennetään 50–80 %, mikä säästää runsaasti energiaa. Vatajankoski yrityksenä hakee jatkuvasti enrgiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joten Kankaanpään katuvaloverkon kehittäminen istuu hyvin yrityksen toimintastrategiaan. Myös Vaajasaari puhuu energiatehokkuuden puolesta, mutta korostaa myös perusasioiden laadukasta suunnittelemista.

Valaistuksen osalta on tärkeä miettiä energiatehokkuuden lisäksi turvallisuutta ja tarvetta. Valaistuksen pitää olla suhteessa tarpeeseen eikä pidä turhaan valaista ympäristöä. Kiinnitetään huomiota siihen, että valaistaan juuri ne kohteet, joissa valoa tarvitaan.

Valaistus on muun muassa liikenteen optista ohjausta sekä kiinteä osa liikenneturvallisuutta.

Vaajasaari toivoo, että yhteistyö jatkuu hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Hänen mukaansa infratoimijoiden tiivis yhteistyö voi säästää suuria määriä rahaa. Tästä toimii esimerkkinä vedenottamoprojekti, jossa eri infratoimijat saivat asennettua kaapelit hyödyntäen samoja kaivuita.

On tärkeää, että eri infratoimijat, kuten sähköverkon ja katuvalaistuksen ylläpitäjät, kommunikoivat aktiivisesti ja jakavat tietoa. Meillä on ollut vuosittaiset palaverit, joissa on saatu tietoa tästä. Me olemme säätäneet aikataulujammekin yhteistyön merkeissä. Hankkeiden integroiminen keskenään on ollut järkevää.

Katuvaloverkon pitkäjänteistä kehittämistä

Euroopassa vaaditaan vuosi vuodelta energiatehokkaampia ratkaisuja kaikilla sektoreilla. Viime vuonna EU päätti kieltää jo aiemmin kiellettyjen elohopeapohjaisten valaisinten lisäksi myös suurpainenatriumvalaisinten saattamisen markkinoille vuonna 2027. Tämän myötä ainoaksi vaihtoehdoksi jää käytännössä led-teknologiaan siirtyminen. Kunnat ovat suurien investointien edessä ja joutuvat pohtimaan, päivittääkö valaistusverkkonsa tekniikkaa itse vai hankkiako kumppanin verkkoa ylläpitämään. Tässä on hyvä olla liikkeellä ajoissa, jotta päivitysprojektin suunnittelulle jää riittävästi aikaa.


Kankaanpään katuvaloverkko vuonna 2024 pähkinänkuoressa

  • Noin 4000 valaisinta ja katuvalopylvästä
  • 550 km valaistua tietä tai kevyen liikenteen väylää
  • 80 etäohjattavaa katuvalokeskusta, joista sähkö jaetaan valaistukselle
  • Käytössä 24h vikapalvelu, johon voi ilmoittaa valaisinviasta myös kännykkkäsovelluksella

Positiiviset energiatehokkuus- ja ympäristövaikutukset

  • Noin 35 % säästöä energiankulutuksessa
  • Parantunut liinkenneturvallisuus
  • Minimoitu häiriövalon määrä oikein valitun led-optiikan avulla
  • Led-valot säilyttävät valaistustehonsa hyvin
  • Yöhimmennyksen tuoma energiansäästö
Katuvalojen asentaminen kesällä

Jutellaanko?