”Lamp­pu syt­tyi” yri­tys­vie­rai­lul­la. Tu­lok­se­na entistä eko­lo­gi­sem­pi kau­ko­läm­pö.

Avoimella suhtautumisella voi saavuttaa merkittäviä tuloksia. Osoitamme tämän Knauf Oy:n kanssa yhteistyöhankkeessa, jossa kaukolämpöä tuotetaan innovatiivisella ja modernilla tavalla Me Vatajankoskella otamme talteen Knaufin tehtaassa syntyvää lämpöenergiaa ja hyödynnämme sen kaukolämpönä.

Ajatuksen hukkalämmön hyödyntämisestä keksi Knaufin tehtaalla vieraillut tuotantopäällikkömme Lauri Hölttä. Kun hän keskusteli Knaufin tehtaanjohtajan Olli Santahuhdan kanssa, Laurille selvisi, että kipsilevyjen valmistuksessa syntyy lämmintä vesihöyryä. Laurin mielessä syttyi keksijän lamppu, ja hän alkoi pohtia höyryn käyttömahdollisuuksia.

Vierailun jälkeen tutkimme erilaisia teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja, ja tilaisuus alkoi näyttää liian mielenkiintoiselta ohitettavaksi. Aloimme suunnitella uudenlaista, ekologista lämmöntuotantotapaa, ja syksyllä 2019 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM päätti myöntää hankkeelle energiatukea. Ryhdyimme heti toimimaan.

Edullinen kaukolämpö turvattu

Nyt olemme tilanteessa, jossa kaivinkoneet saapuvat pian työmaalle. Lämpöenergian talteenottolaitteisto sijoitetaan Knaufin tehtaan yhteyteen Pansian teollisuusalueelle. Vatajankoski, Knauf ja TEM pitävät hanketta hienona mahdollisuutena korvata perinteistä energiantuotantoa uudella tavalla. Investoinnin arvo on viisi miljoonaa euroa, josta energiatuen osuus on 25 %.

Kaikki energiayhtiöt pyrkivät pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista ja vähentämään energiantuotannon ilmastohaittoja. Jotta se on mahdollista, tarvitaan uusia avauksia.

Meidän hankkeestamme hyötyvät ympäristön lisäksi ihmiset. Vahvistamme Kankaanpään seudun elinvoimaa ja turvaamme asiakkaillemme edullisen kaukolämmön. Kaukolämpö on jatkossakin alueen edullisin lämmitysratkaisu.

Tarvitaan uusia ideoita ja uskallusta

Yhteistyömme Knaufin kanssa on sujunut esimerkillisesti, ja yhtiö on meille vakaa sekä luotettava kumppani. Kipsilevytehtaan tuotannossa syntyvä lämpöenergia on meille todella arvokasta, ja Knauf puolestaan saa energian talteenottoprosessissa syntyvästä vedestä tehtaaseen prosessivettä. Näin resurssit kiertävät yritykseltä toiselle tuottaen kummallekin hyötyä. Tämä on ehdottoman järkevää.

Emme kuitenkaan tuudittaudu siihen, mitä olemme nyt saavuttaneet, vaan panostamme jatkuvaan kehitykseen. Olemme jo mukana Kirkkokallion energiapuistossa, jossa sijaitsee voimalaitoksemme, ja kokemuksemme ovat hyviä. Laaja, toimialat ylittävä yhteistyö ja kiertotalousajattelu hyödyttävät niin yrityksiä kuin ympäristöäkin.

Pyrimme jatkossakin lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken, ja tutkimme jatkuvasti kiinnostavia kumppanuuksia. Eri yhtiöillä voi olla merkittäviä synergiamahdollisuuksia, vaikka niiden liiketoiminnalla olisi vain löyhä yhteys. Tarvitaan uusia ideoita, paikallista yhteistyötä ja uskallusta.